dnes je 13.6.2024

Input:

č. 26/2003 Sb. NSS; Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu

č. 26/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu
k § 103 odst.1 písm. a) soudního řádu správního
Z kasačního principu přezkumu rozhodnutí v řízení o kasační stížnosti vyplývá, že nezákonnost rozhodnutí spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] se posuzuje podle právních předpisů účinných ke dni vyhlášení přezkoumávaného rozhodnutí správního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.3.2003, čj. 6 Ads 2/2003-17)
Věc: Věra V proti České správě sociálního zabezpečení o obnovu řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Vrchní soud v Praze dne 23. 8. 2002 potvrdil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2002, kterým bylo zastaveno řízení o povolení obnovy řízení pro nedostatek podmínek řízení. Ty spočívaly v nepřípustnosti obnovy řízení ve věci přiznání invalidního důchodu podle 250s o. s. ř. ve znění účinném k 31. 12.2002.
Žalobkyně se proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dovolala k Nejvyššímu soudu [§ 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.]. Tento soud však již o věci samé nerozhodl a podle přechodných ustanovení k reformě správního soudnictví věc postoupil Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení řízení podle ustanovení o kasační stížnosti.
Kasační stížnost nebyla důvodná a Nejvyšší správní soud ji zamítl.
Z odůvodnění:
Napadené usnesení bylo posouzeno z hlediska jeho tvrzené nezákonnosti, která měla podle žalobkyně spočívat v nesprávném posouzení právní otázky Vrchním soudem
Nahrávám...
Nahrávám...