dnes je 30.9.2023

Zdanění příjmů SVJ za rok 2022Garance

9.3.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky - § 17a odst. 2 písm. e) ZDP. Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to díky výjimce z povinnosti podat daňové přiznání (§ 38mb ZDP).…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příjmy z pronájmu a jejich zdaněníGarance

5.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, tak jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v praxi SVJGarance

13.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi společenství vlastníků jednotek často dochází k situacím, že je třeba provést konkrétní práce menšího rozsahu, které je nejvhodnější realizovat prostřednictvím některého ze členů SVJ. Jako optimálním právním řešením se v takovém případě jeví uzavřít…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osobGarance

15.3.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Prodej bytu - speciální případy zahrnutí příjmů do daňového přiznáníGarance

11.12.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktuálním příspěvku se vracíme k tématu prodeje bytu a naznačujeme správné řešení pro případy prodeje bytu-jednotky v některých speciálních případech, a to pokud se jedná o prodej bytu ve splátkách, o prodej bytu ze společného jmění manželů a prodej bytu…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Odstupné za uvolnění bytu z pohledu daně z příjmůGarance

8.10.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom se zabývali daňovými konsekvencemi odstupného přijatého v souvislosti s uvolněním bytu. V případě obdržení příjmu tohoto charakteru je vždy vhodné nejdříve zkoumat, zda se nejedná o příjem osvobozený od daně.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Výkon funkce a odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníkůGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve smyslu ustanovení § 1205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník” nebo NOZ), způsobilý být členem voleného orgánu společenství vlastníků nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Odměňování ve společenství vlastníků jednotekGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměňování ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”) je třeba rozdělit do dvou částí. První část pojednává o odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníků, možnosti podřízení vztahu právnické osoby a člena jejího…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se zákoníkem práce může zaměstnavatel uzavřít dohodu o provedení práce (dále jen „DPP”) s fyzickou osobou, pokud předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin ročně. Nerozlišuje se, zda se jedná o jednorázovou práci…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příjmy z prodeje bytůGarance

14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Postup BD a jeho vztah k SVJ při převodech jednotek z vlastnictví družstvaGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bytové družstvo (BD) koupilo od obce bytový dům za 4,4 mil. Kč a příslušející pozemek za 110 tis. Kč; počínaje rokem 2014 se jedná o jednu nemovitou věc, ale v účetnictví se nadále účtuje pozemek a stavba odděleně. V domě je 10 stejných bytů o velikosti 50 m2…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách společenství vlastníkůGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekty evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZET”), jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZET), tedy také společenství vlastníků (dále jen „SVJ”).…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Daň z příjmů právnických osobGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ bylo až do konce r. 2013 vzhledem ke svému předmětu činnosti, který byl zákonem (ZOVB) omezen na činnosti, které nevykazují znaky podnikání (správa domu a zajišťování služeb spojených s užíváním jednotek pro členy), poplatníkem, který nebyl založen za…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příjmy z nájmu bytů - další souvislostiGarance

15.7.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom se ještě věnovali problematice příjmů plynoucí z nájmu bytu a navázali tak na příspěvek z předchozího čísla. Zaměřili bychom se ještě na některé otázky, které v předchozím příspěvku nebyly řešeny.…

Příjmy z nájmu bytů z pohledu zdaněníGarance

16.6.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se stále častěji můžeme setkat s případy, kdy jsou byty pořizovány jako investiční příležitost a následně jsou pronajímány s cílem zajistit návratnost této investice. Potom bývá otázkou, jak správně stanovit rozsah zdanitelných příjmů, či přesněji co…

Zdanění příjmů z prodeje bytu nebo rodinného domuGarance

6.12.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi častým případem dosaženého příjmu, který se bude bezprostředně dotýkat vlastníků jednotek, je příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu. Cílem následující kapitoly je rekapitulace pravidel, kterými se řídí zdanění tohoto příjmu daní z příjmů fyzických…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pojem bydliště v souvislosti s osvobozením příjmů při prodeji vybraných nemovitých věcíArchiv

12.8.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vlastník jednotky dosáhne příjmu z jejího prodeje, měl by nejdříve řešit, zda tento příjem není osvobozen od daně.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Daňový režim pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJArchiv

13.4.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se stále častěji objevují případy, kdy společenství vlastníků jednotek má uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ. V souvislosti s těmito pojistnými produkty potom vznikají problémy, jaký uplatnit daňový režim,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Dohoda o pracovní činnosti - úklidArchiv

16.3.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proškolení zaměstnance společenstvíGarance

16.2.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká proškolení či prohlídky musí mít zaměstnanec SVJ zaměstnaný na základě dohody o provedení práce například na úklid společných částí budovy včetně mytí oken ve výškách nebo sečení trávy?…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Elektronická evidence tržeb a SVJArchiv

12.12.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, dále jen ZET. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, konkrétně zákon o…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Co musí obsahovat potvrzení o příjmu z pronájmuArchiv

11.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ pronajímající společné prostory vystavuje každý rok potvrzení, jaká část příjmů z pronájmu společných prostor připadá na spoluvlastnický podíl konkrétního vlastníka.

Nahrávám...
Nahrávám...