dnes je 20.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmu

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.0.2 Dodatek k nájemní smlouvě – prodloužení smlouvy o nájmu

JUDr. Michal Kalenský

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Poznámka
Vzor pro nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r. o. vypracoval JUDr. Michal Kalenský, advokát | partner, K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Vzor
Název / Jméno a příjmení: ***

Sídlem / Bytem: ***

Adresa pro doručování: ***

IČO: / r.č.: ***

(dále též „Pronajímatel”)

a

Název / Jméno a příjmení: ***

Sídlem / Bytem: ***

Adresa pro doručování: ***

IČO: / r.č.: ***

(dále též „Nájemce”)

(Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

(dále též „Dodatek“):

1. Úvodní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu svjaktualne.cz.
Registrovat

Týdenní zpravodajství

nebo přihlásit.

Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

E-document

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
Nahrávám...
Nahrávám...