dnes je 9.4.2020

Nejnovější

Dlouhodobá strategie renovací budov - grafy, tabulky, materiál MPO ke stažení

8.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje dlouhodobou strategii renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých, pro účely meziresortního připomínkového řízení a veřejné konzultace.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Musí mít provozovatelé Airbnb ubytování vlastní popelnice?

7.4.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V domě máme několik vlastníků, kteří provozují krátkodobé pronájmy (Airbnb), a dle zákona musí mít každý byt provozovaný na Airbnb svoji popelnici (provozovna). Chtěl jsem se zeptat, zda to je pravda a jestli tím pádem budeme muset mít na dvoře dvacet popelnic? ...

Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

7.4.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla připravena v úzké…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Spotřeba tepla byla loni podprůměrná. Od 1. října 2020 platí zákaz uhelných paliv v Praze.

7.4.2020, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Teplárny v Česku do konce března dodaly v topné sezoně domácnostem zatím podobně tepla jako při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm teplejším. Spotřeba tepla za celý loňský rok nedosáhla ani na desetiletý průměr,…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Založení SVJ jen s polovinou kontaktních vlastníků bytů

6.4.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych Vás požádal o radu v případě, kdy bytový dům s 10ti jednotkami nemá SVJ (starý dům plný problematických majitelů- alkoholiků apod) a pouze polovina z nich souhlasí s vytvořením společenství, druhá polovina se k založení vyjadřovat nechce, nebo jej ...

více článků
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Rejstřík společenství vlastníků jednotekGarance

17.3.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstřík společenství vlastníků jednotek (dále jen „rejstřík”) lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o SVJ. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako soudy rejstříkové. O zvláštní typ…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamArchiv

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Hygiena a stravování v mateřské škole

14.4.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

Tento on-line seminář jistě ocení všichni pedagogičtí pracovníci mateřských škol (učitelé, asistenti pedagoga, chůvy do zahájení povinné školní docházky, vedoucí školních jídelen, kuchařky školních jídelen a výdejen mateřských škol), kteří musí dodržovat přísná hygienická opatření platící ve školních zařízeních.

Možnosti řízení a rozhodování v oblasti pracovní doby

15.4.2020, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace nástrojů, které zaměstnavatelé mají při rozvrhování pracovní doby a kterých mohou využít k při efektivním řízení pracovního procesu v souladu s provozními potřebami. Často dochází k tomu, že zaměstnavatelé neznají všechny možnosti, které jim právní úprava dává, případně je neuplatňují správně. Jindy brání uplatnění rozhodovacích pravomocí nevhodné nastavení obsahu pracovní smlouvy. Seminář poukáže na správné postupy a použití rozhodovacích nástrojů, které zaměstnavatelé v oblasti pracovní doby mají.

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze II

15.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Dohoda ADR v roce 2020

16.4.2020, On-line, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstoupila v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2019 a 2020, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

MiniŠkola pro rodiče s dětmi I

16.4.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pro rodiče dětí předškolního věku a pro všechny, kdo mají o téma zájem, včetně pedagogických pracovníků mateřských škol.

Od nás pro vás

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 8.4.2020
 1 EUR27,2 CZK (-0,01)
 1 USD25,02 CZK (+0,03)
 1 GBP30,93 CZK (+0,05)
 100 RUB33,13 CZK (+0,17)
 100 JPY22,98 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní