dnes je 27.10.2020

Nejnovější

Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů

26.10.2020, Zdroj: TZB-info (technická zařízení budov)

... 4. ročník konference portálu TZB-info pro družstva, SVJ, správce, techniky a projektanty https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu-v-rezimu-nzeb Středa 9. prosince 2020 Témata konference: Nástavby a přístavby bytových domů, technologie, legislativa, energetické ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Návrh na nařízení prodeje jednotky vlastníka

23.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dle novely Obč.Z. § 1184 může osoba odpovědná za správu domu podat k soudu návrh na nařízení prodeje jednotky tohoto vlastníka, který i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. V našem SVJ existuje taková ...

Vyúčtování záloh na služby

21.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V současných stanovách (r. 2019) máme vyúčtování podle spoluvlastnického podílu. Jak jsem se dívala do vzorových stanov, tak je to v pořádku. Jenže v našem domě máme 14 nájemníků, kteří spoluvlastnický podíl nemají. Jak to tedy udělat, aby vyúčtování bylo spravedlivé? Mgr. Adriana Kvítková V prvé řadě ...

Hlasování při náhradním shromáždění

21.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve stanovách a zákoně se počítá s nadpoloviční většinou vlastníků a nadpoloviční většinou přítomných vlastníků. Jak je to ale u jednání náhradního shromáždění, pokud se hlasování týká věci, která požaduje nadpoloviční většinu všech vlastníků? Toto ustanovení je neměnné a nelze jej ani zvýšit, ani snížit ...

Nemožnost svolat shromáždění řádným způsobem - epidemie Covod19

20.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme poměrně velké SVJ 331 jednotek. Na shromáždění bývá přítomno obvykle cca 200 přítomných vlastníků. Vzhledem k současné situaci není možné svolat z nařízení vlády řádné shromáždění vlastníků, ani nelze sehnat sál na pronájem, navíc to není bezpečné. Chceme tedy provést hlasování formou Per-rollam ...

více článků
Nejčtenější

Plná moc k zastupování při hlasování na shromáždění SVJ

24.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jarmila Gajdošíková Prosím o vysvětlení za jakých podmínek je možné zastupovat člena SVJ, na základě plné moci na shromáždění vlastníků SVJ při jednání a hlasování. V našem domě žije několik starších a nemocných vlastníků bytů, kteří již nejsou schopni se zúčastnit shromáždění. Potřebujeme projednat ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Výpočet podlahové plochy bytu

12.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak lze spočítat, a kde mohu zjistit celkovou plochu obytného domu? V prohlášení vlastníka máme jen plochu parcely, na které stojí objekt a plochy jednotlivých jednotek. Lze vypočítat plochu z podílů zapsaných v katastru nemovitosti? Lze spočítat plochu jednotky dle podílu? Katastrální ani stavební úřad ...

Změny v SVJ v souvislosti s novelou občanského zákoníku účinnou od 1. 7. 2020| 1. díl

11.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „NOZ“). Tento zákon, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2020, přináší zásadní novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví (§ 1158 až §…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Procesní kontaminanty v potravinách

27.10.2020, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

11. dubna 2018 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Jak ovlivní toto nařízení potravinářský průmysl, se dozvíte na našem semináři.

Pracovnělékařské služby a prohlídky

2.11.2020, On-line, Robert Křepinský

Na on-line semináři se seznámíte s problematikou pracovnělékařských služeb.

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

3.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Daňová problematika pro SVJ

3.11.2020, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen jak ekonomickým pracovníkům firem, kteří se zabývají administrativní správou společenství vlastníků jednotek (SVJ), tak i členům orgánů společenství či jednotlivým vlastníkům jednotek – členům SVJ, kteří se chtějí seznámit se specifikami daňové problematiky SVJ a řešením problémů z praxe.

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

DOPORUČUJEME
Konference BOZP
Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.10.2020
 1 EUR27,3 CZK (+0,08)
 1 USD23,09 CZK (+0,14)
 1 GBP30,07 CZK (+0,06)
 100 RUB30,24 CZK (+0,21)
 100 JPY21,99 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní