dnes je 25.1.2022

Nejnovější

Odpovědnost za škody způsobené zařízením umístěným ve společných částech domu

25.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vlastník bytové jednotky chce na plášť domu umístit větrací mřížku k rekuperační jednotce. Kdo ponese odpovědnost za škody případně způsobené pádem této mřížky ze stěny domu. Na shromáždění navrhujeme schválit vlastníkovi na jeho žádost umístění zařízení s tím, že plnou odpovědnost za škody způsobené ...

Předpisy pro výstavbu výškových budov

25.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dům našeho společenství je výšková budova, která byla zkolaudována v roce 1976 a je jedním ze tří domů v celé ČR, tzv. Experiment. Bohužel k domu se nepodařilo dohledat projektovou dokumentaci a v současné době jsme podrobováni kontrolami Hasičského záchranného sboru UL, který se dožaduje jistých úprav ...

Úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ

24.1.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracíme se na Vás s dotazem týkající se zdanění úroků připisovaných na bankovních účtech SVJ. Jedná se o to, že úroky z bankovních účtů a z vkladů SVJ jsou zdaněny konečnou srážkovou daní u zdroje (daň srazí a odvede banka). Bohužel se k nám dostal výpis od jedné nejmenované banky, kde daň z úroku vyčíslena ...

Zdanění neobdržených úroku z prodlení u SVJ

24.1.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V srpnu 2021 u Obvodního soudu SVJ uspělo v žalobě na dluh vlastníka a na úrocích z prodlení. Ke dni 20. 01. 2022 SVJ neobdrželo žádné pohledávky. Úroky a poplatky jsou předmětem daně z příjmu SVJ. Chci se zeptat, jestli musí SVJ podat daňové přiznání i v případě, když dlužník zatím neuhradil na účet ...

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, včetně nákladů na energie

21.1.2022, Zdroj: MPSV ČR

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje také na úpravě dávek na bydlení, která reaguje na rostoucí ceny na trhu energií obecně.

více článků
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekArchiv

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Povinné datové schránky pro SVJ od 1. 1. 2023 - praktickyGarance

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavádí povinnost mít datovou schránku nově i pro společenství vlastníků jednotek. Doposud byly…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Profesionální předseda společenství vlastníků jednotekGarance

14.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé společenství musí mít ve svém čele ustavený statutární orgán, který jej řídí, fakticky zajišťuje (či pověřuje zajištěním) jeho správu, údržbu společných částí domu a pozemku a svolává nejvyšší orgán SVJ, kterým je shromáždění.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Management znalostí (Lessons Learned)

25.1.2022, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz je určen pro technické i výrobní úseky (oddělení kvality, management projektu, konstruktéry, elektroniky, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zkušební techniky, výrobní inženýry, zmocněnce pro bezpečnost produktu), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů. Kurz navazuje na svazek VDA „Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“, svazek „AIAG & VDA FMEA (Příručka FMEA)“ a svazek VDA „Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit“.

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

27.1.2022, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy.

DPH 2022 v praktických příkladech

2.2.2022, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Ať už při uplatňování DPH váháte v oblastech, které jsou legislativním novinkami, nebo třeba v základních pravidlech, jakékoli téma můžete otevřít na webináři s oblíbenou a zkušenou lektorkou Ing. Janou Ledvinkovou. Zaměříme se na: aktuální stav legislativy, Informace GFŘ, správný výklad základních pojmů v DPH, nové pojmy od 1. 10. 2021, nové režimy jednoho správního místa, oblast záloh v DPH, problematiku sazeb daně, nájem nemovitých věcí – vše na příkladech a grafech.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ

3.2.2022, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky

7.2.2022, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Naučíme Vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých podmínek lze k propuštění zaměstnance v těchto případech vůbec přistoupit. V rámci webináře probereme také příslušná soudní rozhodnutí, a to zejména z pohledu hodnocení závažnosti jednání zaměstnanců.

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
Od nás pro vás
ANKETA K TESTOVÁNÍ A ODMĚNÁM V SVJ zde k vyplnění. Výsledky ankety průběžně zveřejňujme na odkaze zde.
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.1.2022 - podání přiznání k DPH za prosinec 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.1.2022
 1 EUR24,53 CZK (+0,18)
 1 USD21,69 CZK (+0,25)
 1 GBP29,26 CZK (+0,16)
 100 RUB27,65 CZK (-0,37)
 100 JPY19,07 CZK (+0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba3,75 % platnost od 23.12.2021
Diskontní sazba2,75 % platnost od 23.12.2021
Lombardní sazba4,75 % platnost od 23.12.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 37,10 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...