Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.2.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.2.2019
 1 EUR25,7 CZK (-0,08)
 1 USD22,82 CZK (-0,06)
 1 GBP29,23 CZK (-0,09)
 100 RUB34,23 CZK (+0,09)
 100 JPY20,65 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Daňové přiznání SVJGarance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u společenství vlastníků jednotek, a to i vzhledem k blížícímu se termínu pro podání tohoto daňovému přiznání.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019Garance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 31. 12. 2018 - 3. 2. 2019Garance

18.2.2019, red, Zdroj: Verlag Dashöfer
NOVELIZOVÁNO   304/2013 Sb.   Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob   287/2018 Sb.   1.2.2019   127/2005 Sb.   Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)   287/2018 ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Podnájem bytu nebo jeho částíGarance

18.2.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnájemní vztah je odvozeným titulem užívání bytu (nebo jeho části). Zatímco nájemní vztah je obvykle vztahem přímo mezi vlastníkem bytu zapsaným v katastru nemovitostí (pronajímatelem) a nájemcem, podnájem je vztah, kdy nájemce bytu dále tento byt nebo jeho…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Místnost v bezpodílovém vlastnictví SVJ

18.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může mít SVJ v bezpodílovém vlastnictví v bytovém domě část prostoru (místnost), kterou developer původně chtěl prodat jako garáž někomu z majitelů bytů, ale ukázalo se, že tato místnost má být použita jako technická místnost? Mgr. Adriana Kvítková K výše ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekArchiv

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Svolání shromáždění vlastníků jednotekArchiv

20.6.2014, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době probíhají v SVJ a v části odborné veřejnosti diskuse týkající se způsobu a lhůt pro svolávání shromáždění vlastníků jednotek. Reagujeme na tyto diskuse a nabízíme základní informaci o úpravě v NOZ a použití dosavadních stanov SVJ v této…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 41/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 42/2019 Sb. novela zák. č. 269/1994 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 18)
  • 43/2019 Sb. novela vyhl. č. 227/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 18)
  • 44/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a č. 372/2011 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 45/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 46/2019 Sb. novela zák. č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 47/2019 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 48/2019 Sb. novela zák. č. 245/2000 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 49/2019 Sb. novela zák. č. 245/2000 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 50/2019 Sb. novela zák. č. 121/2000 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA