Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.2.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za leden (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. února
Kurzy měn 15.2.2019
 1 EUR25,7 CZK (-0,08)
 1 USD22,82 CZK (-0,06)
 1 GBP29,23 CZK (-0,09)
 100 RUB34,23 CZK (+0,09)
 100 JPY20,65 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Ceny vodného a stočného v roce 2019

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo financí
V pravidlech věcného usměrňování cen pro rok 2019 byly oproti roku 2018 provedeny jen nezbytně nutné změny. Pitná voda a odpadní odvedená voda („vodné a stočné“) Na základě návrhu Ministerstva životního prostředí se rozšířila pravidla cenotvorby i ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

SEI zahájí v roce 2019 cenové kontroly výplaty podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie

14.2.2019, Zdroj: SEI ČR (http://www.cr-sei.cz/?)
Důraz bude kladen na kontrolu těch POZE, na které ročně plyne největší podíl podpory z vyplacených více než 43 mld. Kč. Jedná se především o fotovoltaické elektrárny, které jen v roce 2017 čerpaly podporu ve výši 27 mld. Kč.
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Náklady na výměnu oken k vyplacení vlastníkovi

12.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SVJ na svém Shromáždění odsouhlasilo výměnu oken v domě. Dle Prohlášení vlastníka vnější strana patří ke společným částem domu, vnitřní je vlastnictví bytové jednotky. Po Shromáždění jeden z vlastníků změnil své rozhodnutí, že o okna nemá zájem, protože okna ...
více

Vystěhovaný člen BD a náhradní bydlení

11.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obracím se na Vás s velkou prosbou o radu. Řešíme nyní v našem BD otázku vystěhování jednoho bývalého člena bytového družstva, kterému byl jeho podíl vydražen v exekuci a musí svůj byt opustit a vystěhovat se. Mělo by SVJ hledat nové náhradní bydlení? Mgr. ...
více

Účtování plateb SIPO

11.2.2019, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme společnost zajišťující správu domů a bytů, včetně vedení účetnictví. Momentálně nám náš účetní poradce doporučil účtovat platby od vlastníků jednotek hrazené přes SIPO ne prostřednictvím "pohledávky za poštou", ale vytvořením fiktivního bankovního účtu 221- ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekArchiv

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Svolání shromáždění vlastníků jednotekArchiv

20.6.2014, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době probíhají v SVJ a v části odborné veřejnosti diskuse týkající se způsobu a lhůt pro svolávání shromáždění vlastníků jednotek. Reagujeme na tyto diskuse a nabízíme základní informaci o úpravě v NOZ a použití dosavadních stanov SVJ v této…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 31/2019 Sb. novela zák. č. 182/2006 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 312/2006 Sb. a č. 296/2017 Sb. (vyšlo dne: 7.2.2019 v částce č. 13)
  • 32/2019 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 7.2.2019 v částce č. 13)
  • 33/2019 Sb. o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku (vyšlo dne: 12.2.2019 v částce č. 14)
  • 35/2019 Sb. novela zák. č. 234/2014 Sb. a č. 150/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.2.2019 v částce č. 15)
  • 36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení (vyšlo dne: 14.2.2019 v částce č. 15)
  • 38/2019 Sb. novela volebních zákonů, zákona o místním referendu, zákona o krajském referendu a soudního řádu správního (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 39/2019 Sb. novela vyhlášek provádějících volební zákony (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 40/2019 Sb. vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 45/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 47/2019 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA