dnes je 14.7.2020

Nejnovější

Změny daňových zákonů v souvislosti s koronaviremGarance

10.7.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z posledních právních předpisů, které již byly přijaty, bych upozornil na zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 1. 6. 2020 - 5. 7. 2020Garance

10.7.2020, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

VYDÁNO   předpis   název předpisu   poznámka   264/2020 Sb.   Vyhláška o energetické náročnosti budov   částka 98 z 5. 6. 2020   NABYLO ÚČINNOSTI   předpis   název předpisu   k datu   poznámka   163/2020 Sb.   Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., ...

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Minusový náměr vodoměru

10.7.2020, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešíme případ vyúčtovaní, kdy odečtený stav vodoměru byl nižší než předchozí. Jak v takovém případě postupovat? K 31. 12. 2018 nebyl proveden odečet vodoměru, ale spotřeba byla určena průměrem, a tedy fiktivní stav byl 100 m3. Při výměně vodoměru v říjnu 2019 ...

Převod jednotky a rozúčtování úklidové služby

9.7.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový vlastník bytu nám reklamuje vyúčtování, jelikož koupil byl v srpnu 2019. Úklidové služby byly poskytovány do června 2019. My jsme provedli vyúčtování, kde má nový majitel platby za úklid dle celkových ročních nákladů. Je tento postup správný, nebo měl být ...

Nahlížení do účetních dokumentů SVJ po novelizaci občanského zákoníku

8.7.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou NOZ platnou od 1. 7. 2020 byl mimo jiné upraven i § 1179 a vlastníkům jednotek (bytů) má být umožněno nejenom nahlížet do účetních dokumentů a smluv SVJ, ale i pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. V platných stanovách našeho SVJ je ale zakotveno ...

více článků
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Odměňování ve společenství vlastníků jednotekGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměňování ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”) je třeba rozdělit do dvou částí. První část pojednává o odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníků, možnosti podřízení vztahu právnické osoby a člena jejího…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZORGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Riziku promlčení dluhu v obecné tříleté promlčecí lhůtě je možno předejít tzv. uznáním dluhu, kterým dojde k přerušení běhu této lhůty, a počne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Zároveň lze ...

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

14.7.2020, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je aktuálně v legislativním procesu a jejíž účinnost se předpokládá již od července tohoto roku (v části pak od ledna 2021). Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnou jí do svých postupů a používané dokumentace.

Jak správně účetně odpisovat

15.7.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky účetního odpisování ve vazbě na metody dané účetními předpisy, včetně praktických příkladů.

Skončení pracovního poměru

20.7.2020, Praha, JUDr. Věra Bognárová

Seminář má za cíl seznámit posluchače s možnostmi a formami skončení pracovního poměru, které umožňuje zákoník práce, s pravidly a náležitostmi, ale také s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími týkajícími se této problematiky.

Přechod na novou výši sazby, opravy sazby a základu daně

21.7.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Webinář podrobněji probere přechod na novou výši sazby DPH, dále pak opravy sazby i základu daně.

Daňová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

22.7.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s epidemií koronaviru a jejími následky. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Od nás pro vás

Novela občanského zákoníku 163/2020 Sb. nabyla účinnosti!

V AKCI do 15. 7. 50% sleva

Více o tištěném newsletteru SVJ aktuálně za cenu 1816 Kč/rok včetně DPH a poštovného

Tištěné předplatné SVJ aktuálně

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.7.2020 - úhrada zálohy na silniční daň za ll. čtvrtletí
Kurzy měn 13.7.2020
 1 EUR26,65 CZK (-0,04)
 1 USD23,52 CZK (-0,15)
 1 GBP29,63 CZK (-0,17)
 100 RUB33,25 CZK (-0,03)
 100 JPY21,95 CZK (-0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní