dnes je 22.9.2020

Nejnovější

Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých podepsal prezident

18.9.2020, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel po senátní vratce podruhé Poslaneckou sněmovnou a podepsal jej 18.9. prezident. Platit bude se zpětnou účinností pro vklady na katastr z prosince 2019 a…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Komín jako součást jednotky či společná část domu

17.9.2020, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Připravujeme stanovy společenství vlastníků a nevím si rady s komíny. Jde o řadový dům o osmi jednotkách, kde každá jednotka má svůj vyvložkovaný komín. V prohlášení z roku 2001 není komín uveden jako vybavení jednotky a v části C (určení společných částí budovy) jsou uvedeny pouze základy, obvodové ...

Indikativní cena plynu pro 4. čtvrtletí roku 2020

14.9.2020, Zdroj: Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 4. čtvrtletí roku 2020. Níže najdete cenová rozhodnutí ERÚ.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vyhláška o energetické náročnosti budov a program Nová zelená úsporám

11.9.2020, Zdroj: Státní energetická inspekce

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov týkající se energetické náročnosti budov plně nahradí současnou vyhlášku známou pod číslem 78/2013 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Kdo má financovat provedení izolace stropu?

9.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdo má financovat zhotovení izolace stropu: SVJ nebo Pražská plynárenská? Tato je nutná z hlediska řádného "generování tepla (na základě smlouvy mezi SVJ a Pražskou plynárenskou)" v místnosti, která je společnou součástí domu, a ke které má věcné břemeno užití Pražská plynárenská, neboť se zde nachází ...

více článků
Nejčtenější

Změny v SVJ v souvislosti s novelou občanského zákoníku účinnou od 1. 7. 2020| 1. díl

11.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „NOZ“). Tento zákon, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2020, přináší zásadní novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví (§ 1158 až §…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vymáhání klidu a domovní řád

30.10.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková SVJ si přijalo domovní řád usnesením, tam je stanoveno, že o víkendech je třeba dodržovat klid od 16.00 hod do 10.00 hod. Nyní jedna vlastnice prování rekonstrukci a začíná od 8.00 hod hluk. Jak je možné vymáhat klid? Popř. jak nejlépe ošetřit dodržování domovního řádu? Společenství ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Plná moc k zastupování při hlasování na shromáždění SVJ

24.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jarmila Gajdošíková Prosím o vysvětlení za jakých podmínek je možné zastupovat člena SVJ, na základě plné moci na shromáždění vlastníků SVJ při jednání a hlasování. V našem domě žije několik starších a nemocných vlastníků bytů, kteří již nejsou schopni se zúčastnit shromáždění. Potřebujeme projednat ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Projektová dokumentace a související předpisy

24.9.2020, Praha, Ing. Jiří Blažek

Na tomto školení se seznámíte s problematikou projektové dokumentace. Budete seznámeni s druhy dokumentace, vybranými činnostmi ve výstavbě nebo ekonomickou částí dokumentace.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

24.9.2020, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením - třídenní

24.9. – 26.11.2020, Praha, Martin Šturma

Třídenní seminář podrobně věnovaný požadavkům na provozní dokumenty k technickým zařízením.

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů

29.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

On-line seminář bude věnován Směrnici 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Tachografy a sociální legislativa nově

30.9.2020, Praha, Bc. Milan Špás

Na semináři získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2020 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 21.9.2020
 1 EUR26,99 CZK (+0,27)
 1 USD22,9 CZK (+0,32)
 1 GBP29,46 CZK (+0,2)
 100 RUB29,99 CZK (+0,02)
 100 JPY22 CZK (+0,36)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní