dnes je 6.6.2023

Nejnovější

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk § 2085 zákona č. 89/2012 Sb. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, s účinností ke dni 6.1.2023 Předchozí §§ 2085 Následující §č. 89/2012 Sb....§ 2085(1) Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc, jakož i koupě součásti nemovité ...

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vláda chce urychlit přípravu investic například do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby

31.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové…

Daň z nemovitých nelze hradit z vlastníkem poskytnutých záloh na služby

30.5.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaznamenal jsem, že některá SVJ, či družstva zahrnují do "služeb" i náklad spojený s daní z nemovitosti. Je možné takto postupovat a když ano, za jakých podmínek? Ing. Lenka Haráková Daň z nemovitých věcí je vždy nákladem vlastníka příslušné nemovitosti – stavby nebo pozemku, tj. bytového ...

Generální plná moc mezi manžely - SJM v SVJ

29.5.2023, Mgr. Pavla Krejčí, DBK PARTNERS, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěl bych se zeptat na využití - použití vzájemně udělených generálních plných mocí u SJM případně partnerů - spoluvlastníků bytu. Lze po sepsání dvou generálních plných mocí pro každého z vlastníků např. SJM podepsaného každým pro druhého vlastníka uznat vzájemné zastupování druhého z vlastníků bytové ...

Kvorum pro odhlasování odpojení od dodavatele tepla

29.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... U nás v domě se řeší, že by se odešlo od aktuálního dodavatele tepla (dejme tomu, že je to Pražská Teplárenská) a instalovalo by se na střechu tepelné čerpadlo. Ve stanovách máme toto..... "Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí ...

více článků
Nejčtenější

Vzor stanov SVJGarance

17.6.2021, SMBD, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. František Lebl, JUDr. Ivana Šimonková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové stanovy pro SVJ (zde odkaz ke stažení) vydalo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, sdruzeni@bytovadruzstva.cz, www.bytovadruzstva.cz) jako součást celé Metodického návodu pro stanovy SVJ se…

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrkuGarance

18.6.2021, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚČ”), platí, že účetní závěrku (tj. obecně rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu) jsou povinny zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují do…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekArchiv

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nové Nařízení EU pro strojní zařízení 2023

11.7.2023, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Svěřenský fond v daních a účetnictví

7.6.2023, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je připomenutí možností, které z pohledu daní přináší vnos majetku do svěřenského fondu. Rozebrány budou nejenom daňové, ale i účetní souvislosti.

Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů

7.6.2023, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Seznamte se s aktuálním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů, který je již schválen a čeká pouze na podpis prezidenta. Jelikož se jedná o implementaci evropské směrnice, právní úpravě ochrany oznamovatelů se již v České republice nevyhneme a základní parametry jsou jasně nastaveny. V rámci semináře probereme, jaké povinnosti z navrhovaného zákona pro zaměstnavatele vyplývají, zejména pak kdo musí zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona a jak má takový systém vypadat, zejména pak zda lze případně použít stávající systémy oznamování. Podíváme se také na to, jak nakládat s přijatými oznámeními a jakou ochranu nová právní úprava nabízí oznamovatelům.

Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka

7.6.2023, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka.

Datové schránky nejen pro živnostníky

8.6.2023, Praha, MVDr. Milan Vodička

Seznamte se s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Hlasování SVJ
Hlasování svj
Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 5.6.2023
 1 EUR23,57 CZK (-0,08)
 1 USD22,05 CZK (+0,07)
 1 GBP27,31 CZK (-0,22)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,73 CZK (-0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...