Obsah
Rozbalit všeZabalit vše

 

konference

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.9.2018
 1 EUR25,43 CZK (-0,01)
 1 USD21,8 CZK (+0,04)
 1 GBP28,63 CZK (+0,03)
 100 RUB32,57 CZK (+0,42)
 100 JPY19,42 CZK (+0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

17.9.2018, Zdroj: TZB-info (technická zařízení budov) (http://www.tzb-info.cz/)
Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je již druhá odborná publikace k tématu s obsahem více než 160 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Zrušení bytového spoluvlastnictvíGarance

13.9.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
K zrušení spoluvlastnictví je přistupováno zejména tehdy, pokud se vlastnictví jednotek koncentruje do rukou jednoho nebo pouze několika vlastníků, pro které je nepraktické mít nemovitou věc rozdělenu na jednotlivé jednotky.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Dohoda vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věciGarance

13.9.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věci ve smyslu § 1217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (dále jen ,,Dohoda”) Účastníci Dohody: Jaroslav ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věciGarance

13.9.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci ve smyslu § 1218 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (dále jen ,,Prohlášení”) Jaroslav Novák r.č.:501010/0001 trvale bytem: ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Plná moc pro společného zástupceGarance

13.9.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
PLNÁ MOC Zmocnitelé: jméno, příjmení / název společnosti: ......................................................................... adresa trvalého bydliště / sídla: .......................................................................... ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Povinný úklid a stanovyArchiv

30.1.2014, JUDr Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer
SVJ má ve stanovách povinnost člena společenství provádět ve stanoveném rozsahu a termínu úklid společných prostor, a to pod hrozbou uhrazení plných nákladů na neprovedený úklid výborem přivolanou úklidovou firmou. V souvislosti s NOZ je na místě se zeptat s…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Náklady a odměnyArchiv

3.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dosud jsme v našem SVJ odměny funkcionářů výboru, kancelářské potřeby výboru hradili z příspěvku na správu a provoz domu. Vlastníci na ně tedy přispívali částkou dle velikosti podílu na společných částech domu. Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. v § 12 s…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 182/2018 Sb. novela zák. č. 374/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (vyšlo dne: 23.8.2018 v částce č. 89)
  • 185/2018 Sb. novela vyhlášek provádějících volební zákony (vyšlo dne: 23.8.2018 v částce č. 90)
  • 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot (vyšlo dne: 29.8.2018 v částce č. 92)
  • 190/2018 Sb. novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyšlo dne: 29.8.2018 v částce č. 92)
  • 193/2018 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 5.9.2018 v částce č. 95)
  • 201/2018 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 100)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA