Od nás pro vás

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

E-document
Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

 

Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.8.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě pojistného příslušné zdravotní pojišťovně za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.8.2019
 1 EUR25,78 CZK (+0,05)
 1 USD23,22 CZK (-0,01)
 1 GBP28,15 CZK (-0,11)
 100 RUB34,7 CZK (-0,37)
 100 JPY21,78 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 781/2013Garance

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavba výtahu na dvorní fasádě domu rozsáhle zasahující do nosných konstrukcí a střechy a měnící vzhled domu je změnou stavby, a proto je k přijetí rozhodnutí SVJ o této stavbě zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Revize plynuGarance

14.8.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Níže nabízíme přehled povinností spojených s revizí odběrných plynových zařízení, rozsah kontrol a provozních revizí či odpovědnosti za jejich neprovedení.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 24. 6. 2019 - 4. 8. 2019Garance

14.8.2019, red, Zdroj: Verlag Dashöfer
NABYLO ÚČINNOSTI   předpis   název předpisu   k datu   189/2019 Sb.   Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení   1.8.2019   NOVELIZOVÁNO   předpis   název předpisu   novelizováno   k datu   351/2013 Sb.   ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Souhlas SVJ s instalací klimatizace

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadala jsem SVJ o povolení klimatizace. Zamítli, přestože jeden z členu výboru ji povolenou i instalovanou má (byt zrcadlově k mému bytu), dále i veškeré obchody v přízemí. Pokud již jedno povolení bylo vydáno, je nutné zadat o povolení na stejnou věc znovu? ...
více

Pronájem společných prostor v domě SVJ a související daňová povinnost

14.8.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vím, že SVJ zastupuje vlastníky a že daňovou povinnost mají oni, i když zisk z pronájmu zůstane na účtu SVJ. Podle jiného výkladu, resp. spíše druhé varianty je i možné, aby vlastníci pronajali předmětný prostor SVJ bezúplatně s možností podnájmu třetí osobě a ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Účtování nákladů a záloh na správu domu včetně jejich vyúčtováníArchiv

26.12.2014, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento článek je určitým rozšířením článku s názvem „Způsoby účtování nákladů na správu domu a pozemku“ uveřejněném v čísle č. 9/2014 (dále jen „zářijový článek“).
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 177/2019 Sb. novela zák. č. 340/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 184/2019 Sb. novela nař. vl. č. 351/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
  • 188/2019 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 81)
  • 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 82)
  • 197/2019 Sb. novela vyhl. č. 183/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA