Obsah
Rozbalit všeZabalit vše

 

GDPR

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 22.6.2018
 1 EUR25,79 CZK (-0,07)
 1 USD22,14 CZK (-0,27)
 1 GBP29,41 CZK (-0,18)
 100 RUB35,07 CZK (-0,08)
 100 JPY20,1 CZK (-0,17)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Evidence skutečných majitelů od 1.1.2019

18.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rád bych věděl co níže uvedený zákon v praxi znamená pro společenství vlastníků. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále také jen „rejstříkový zákon“), ve ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Sněmovna schválila úpravy vzniku společenstev vlastníků

18.6.2018, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informace k projednávané novela zákona č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Uplatnění pohledávek za dědici

18.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jeden vlastník bytové jednotky v našem společenství náhle zemřel. Výboru SVJ není známo, zda existují nějací dědici. Žil osamoceně. Z vyúčtování služeb za minulý rok vznikl po zemřelém nedoplatek. Další nedoplatky vznikají nehrazením ...
více

Bankovní výpis a GDPR

18.6.2018, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chci se jen ujistit, že i výpis z účtu SVJ obsahuje osobní údaje vlastníků a je možné jej využívat pouze pro správu domu (tedy orgány dle stanov a správcovská firma). V případě, že tazatelem zmíněný výpis z bankovního účtu ...
více

Dokumentace skutečného provedení stavbyGarance

15.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V souladu s ust. § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejčtenější

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPRGarance

13.4.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Souhlas se zpracováním osobních údajů Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků ………………….., IČ: ………………….., se sídlem ………………….. (dále jen „ Společenství ”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů dle GDPRGarance

16.2.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci členů společenství vlastníků a členů jejich…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 106/2018 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 12.6.2018 v částce č. 53)
  • 107/2018 Sb. novela vyhl. č. 400/2011 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 54)
  • 108/2018 Sb. novela vyhl. č. 304/2012 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 54)
  • 110/2018 Sb. o tabákových nálepkách (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 55)
  • 111/2018 Sb. novela zák. č. 159/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 113/2018 Sb. novela zák. č. 254/2001 Sb. a č. 388/1991 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 115/2018 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 119/2018 Sb. novela nař. vl. č. 390/2017 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 121/2018 Sb. novela vyhl. č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 124/2018 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 62)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA