Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.4.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.4.2019
 1 EUR25,68 CZK (+0,03)
 1 USD22,83 CZK (+0,13)
 1 GBP29,7 CZK (+0,07)
 100 RUB35,67 CZK (+0,14)
 100 JPY20,4 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Nabývání nemovitostí společenstvím vlastníků jednotekGarance

16.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společenství vlastníků může v souladu s § 1195 odst. 1 NOZ nabývat majetek pouze za účelem správy domu a pozemku. Společenství vlastníků má tedy takzvaně omezenou právní osobnost (§ 15 NOZ).
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4118/2016Garance

16.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer
Důležitou záležitostí rozumí taková záležitost, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití.
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Předkupní právo a potíže s ním spojené v SVJGarance

16.4.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvek poukazuje na některé problémy spojené s úpravou předkupního práva zejména v případě, že předmětem spoluvlastnictví je jednotka, ať již vymezená dle občanského zákoníku, či dle zákona 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Finanční vypořádání mezi bytovým družstvem a nabyvatelem jednotky a převod prostředků do společenství vlastníkůGarance

16.4.2019, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnost finančně vypořádat nabyvatele jednotky - člena bytového družstva ze zákona vyplývala a vyplývá (ZOVB, zákon č. 311/2013 Sb.) pouze v případě převodu vlastnického práva k bytům, garážím a ateliérům v domech vystavěných s pomocí státu, poskytnutou…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Stavební povolení při výměně výtahů

16.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma, která bude provádět pro SVJ kompletní výměnu 4 výtahů v panelovém domě, vyžaduje po společenství stavební povolení. Společenství zahájilo jednání se stavebním úřadem, který požaduje doložit souhlas všech vlastníků jednotek, jinak stavební povolení nevydá. ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příjmy z nájemného z nájmu společných částí domu a jejich zdanění jednotlivými vlastníky jednotek - fyzickými osobamiGarance

12.4.2017, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Účtování nákladů a záloh na správu domu včetně jejich vyúčtováníArchiv

26.12.2014, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento článek je určitým rozšířením článku s názvem „Způsoby účtování nákladů na správu domu a pozemku“ uveřejněném v čísle č. 9/2014 (dále jen „zářijový článek“).
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 82/2019 Sb. o tabákových nálepkách (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 38)
  • 86/2019 Sb. novela vyhl. č. 189/2013 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 40)
  • 88/2019 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 29.3.2019 v částce č. 41)
  • 91/2019 Sb. novela nař. vl. č. 595/2006 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2019 v částce č. 42)
  • 102/2019 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 103/2019 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 48)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA