dnes je 14.10.2019
Nejnovější

Notářský zápis se svolením nájemce k přímé vykonatelnostiGarance

11.10.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době někteří pronajímatelé využívají možnosti dané zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále také „notářský řád”). Podle § 71b notářského řádu sepíše notář notářský zápis o dohodě, kterou se účastník občanskoprávního vztahu zaváže…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Připravované změny v úpravě bytového spoluvlastnictvíGarance

11.10.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 24. 4. 2019 byl v poslanecké sněmovně projednán v prvním čtení tisk 411, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „NOZ”), a další související zákony. V současné době je připraveno…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Určení poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku v bytovém spoluvlastnictví a způsob schvalování změn tohoto určeníGarance

11.10.2019, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vládního návrhu novely NOZ projednávaném v současné době v Poslanecké sněmovně PČR se navrhuje, mimo jiné, poměrně široká novelizace ustanovení o bytovém spoluvlastnictví. V rámci toho zahrnuje vládní návrh novely NOZ také novelizaci těch ustanovení,…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příspěvky na správu domu a pozemku

11.10.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platné „Prohlášení vlastníka“ našeho bytového domu stanovuje jiná pravidla pro určování výše (podílu) některých příspěvků jednotlivých bytů na správu domu a pozemku, než je tomu v zákoně č. 89/2012 Sb. § 1180 odst. 2 a v platných stanovách SVJ. ...

Revize vstupních dveří

11.10.2019, Mgr. Ing. Andrea Manová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou vstupní dveře do bytu tzv. požárními dveřmi a podléhají tedy nějakým revizím? V našem domě z roku 1980 zatím žádná revize těchto dveří ani u jednoho z bytů neproběhla. Hrozí za to nějaké sankce? Mgr. Ing. Andrea Manová Zda se jedná o uzávěr s požární ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Pozvánka na schůzi shromáždění společenství vlastníkůArchiv

25.4.2014, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární orgán je povinen svolávat zasedání shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Kromě toho je statutární orgán povinen svolat zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II

17.10.2019, Praha, Martin Šturma

Seminář navazuje na téma “Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením”. V této druhé části budou blíže specifikovány požadavky na dané provozní dokumenty a zároveň detailněji probrány ty nejdůležitější.

Veřejné zakázky pro začátečníky

17.10.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Motivace a odměňování zaměstnanců

17.10.2019, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Odpady a obaly v podnikové praxi

21.10.2019, Praha, Ing. Monika Čiperová

Cílem semináře je poskytnout přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou.

Mzdový specialista

21.10. – 30.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Od nás pro vás

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

E-document
Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.
Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.10.2019 - úhrada zálohy na silniční daň za III. čtvrtletí
Kurzy měn 14.10.2019
 1 EUR25,83 CZK (+0,02)
 1 USD23,41 CZK (+0,04)
 1 GBP29,35 CZK (-0,13)
 100 RUB36,45 CZK (-0)
 100 JPY21,63 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní