Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.1.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2018

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.1.2019
 1 EUR25,58 CZK (+0,05)
 1 USD22,43 CZK (+0,03)
 1 GBP29,03 CZK (+0,1)
 100 RUB33,82 CZK (+0,19)
 100 JPY20,5 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2016 sp. zn. 26 Cdo 5610/2015Garance

14.1.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je z podstaty věci nutně omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých vlastníků jsou pak omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Úhrada pro neodečtený bytGarance

14.1.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění dle přílohy č. 2 a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 3. 12. 2018 - 31. 12. 2018Garance

14.1.2019, red, Zdroj: Verlag Dashöfer
  VYDÁNO     předpis   název předpisu   Poznámka   320/2018 Sb.   Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Informace o projednávané novele občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví

14.1.2019, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku, byl projednán dne 29. 11. 2018 v Legislativní radě vlády a počátkem ledna bude projednán vládou. Dále pak bude postoupen do dalšího legislativního procesu v Parlamentu České…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Dvakrát k účtování SVJ

14.1.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
1) V SVJ již není předmětem daně pojistné plnění, ale stalo se, že přijaté pojistné plnění převýšilo náklady na odstranění škody, SVJ nemusí zdanit tento výnos? Nebo se bude se jednat o výnos jednotlivců? 2) SVJ dostává každý měsíc od banky ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekArchiv

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Svolání shromáždění vlastníků jednotekArchiv

20.6.2014, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době probíhají v SVJ a v části odborné veřejnosti diskuse týkající se způsobu a lhůt pro svolávání shromáždění vlastníků jednotek. Reagujeme na tyto diskuse a nabízíme základní informaci o úpravě v NOZ a použití dosavadních stanov SVJ v této…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 2/2019 Sb. o evidenci krytých bloků (vyšlo dne: 7.1.2019 v částce č. 1)
  • 4/2019 Sb. novela zák. č. 353/2003 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2019 v částce č. 2)
  • 6/2019 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 17.1.2019 v částce č. 3)
  • 8/2019 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny (vyšlo dne: 17.1.2019 v částce č. 3)
  • 9/2019 Sb. o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu (vyšlo dne: 17.1.2019 v částce č. 4)
  • 15/2019 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 18.1.2019 v částce č. 6)
  • 16/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 21.1.2019 v částce č. 7)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA