Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.3.2019 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2018 v případě, že je podáváno elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.3.2019
 1 EUR25,6 CZK (-0,01)
 1 USD22,54 CZK (-0,03)
 1 GBP29,93 CZK (+0,03)
 100 RUB35,02 CZK (-0,1)
 100 JPY20,23 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Funkční období člena výboru společenství vlastníků nebo předsedy SVJ

20.3.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Volbu členů výboru nebo předsedy výboru upravuje především ustanovení § 1208 NOZ, které stanoví, že členy volených orgánů volí a odvolává shromáždění. Volba či odvolání členů výboru nebo předsedy společenství jiným orgánem společenství nepřichází do úvahy.
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Daň z příjmů fyzických osob - v čem se často chybuje

19.3.2019, Zdroj: Ochránce lidských práv
Ombudsman řeší každý rok případy lidí, kteří chybují v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Minulý rok se nejvíce podnětů týkalo slevy na dani na manžela nebo manželku. Přinášíme proto základní popis toho, kdy lze tuto slevu uplatnit. Daňové…
více
Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Příjem z pronájmu společných prostor

18.3.2019, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer
Měla bych dotaz ohledně příjmu z pronájmu. Společenství vlastníků jednotek si koupilo v bytovém domě nebytový prostor. Je tedy jako vlastník nebytového prostoru zapsáno v katastru nemovitostí. Byl zde zachován předpis příspěvku na správu domu a pozemku ("fond ...
více

Zálohy na služby pro jednotku, kde má adresu tisíc firem

16.3.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme ve společenství firmu, která se zaměřuje na zajištění lukrativní adresy pro jiné firmy. V jejich (provozovně) jednotce má adresu cca 100-1000 firem. Bohužel nevíme, jak se k tomu postavit ohledně záloh na služby. Zálohy na služby, které se rozpočítávají na ...
více

Smlouva o smlouvě budoucí o úvěru

15.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Banka nabízí SVJ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Jestliže SVJ dnes odsouhlasí a podepíše refinancování úvěru, dostane po uplynutí doby fixace současného úvěru (což je 2apůl roku), úvěr nový na 2,98% úrok. Jde de facto o podržení dnes nabízené úrokové sazby ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příjmy z nájemného z nájmu společných částí domu a jejich zdanění jednotlivými vlastníky jednotek - fyzickými osobamiGarance

12.4.2017, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení (vyšlo dne: 14.2.2019 v částce č. 15)
  • 38/2019 Sb. novela volebních zákonů, zákona o místním referendu, zákona o krajském referendu a soudního řádu správního (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 39/2019 Sb. novela vyhlášek provádějících volební zákony (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 40/2019 Sb. vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 17)
  • 45/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 47/2019 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 52/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 % (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 21)
  • 54/2019 Sb. novela vyhl. č. 62/2001 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 22)
  • 67/2019 Sb. novela vyhl. č. 429/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 69/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA