dnes je 27.5.2020

Nejnovější

Jak může vlastník svolat společenství vlastníků, má-li vlastník v SVJ polovinu všech m2 plochy?

26.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník poloviny m2 v domě chce sám za sebe svolat shromáždění vlastníků. Tento vlastník řádně nehradí služby, v průběhu 5-ti let byla na něho byla podána 5x žaloba a stále se domáhá všeho možného, aby jako-by zakryl vlastní porušení svého chování v SVJ. Nyní ...

Kopírování účetní dokumentace a smluv SVJ v návaznosti na novelu NOZ

26.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou NOZ platnou od 1.7.2020 byl mimo jiné upraven i § 1179 a vlastníkům jednotek (bytů) má být umožněno nejenom nahlížet do účetních dokumentů a smluv SVJ, ale i pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. V platných stanovách našeho SVJ je ale zakotveno ...

Počet členů ve výboru

26.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je někde jasně dán počet členů ve výboru nebo je to čistě podle odsouhlasených Stanov SVJ. Bohužel se v jednom SVJ o dvou vchodech, nemohou dohodnout, zda musí být při čtyřčlenném výboru dva členové z jednoho vchodu a dva členové z druhého vchodu, nebo je to ...

Příspěvky na správu a informování o hospodaření SVJ

22.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění se dohodlo, že budou členové platit 70 Kč/m2 do fondu, protože se dělali nějaké rekonstrukce. Po schůzi ale vlastně všichni platili stále starý příspěvek, protože ani předseda ani správní firma nevyzvala členy, aby platili odsouhlasených 70 Kč. Celý ...

Výtah do bytu mimo SVJ

22.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2003 jsem prodala v mém CD jednotku v 6. patře. Do tohoto patra jezdil starý výtah. Protože se v domě objevovali "feťáci" povolila jsem novému majiteli uzavřít si schodiště, aby nikdo do 6. patra nemohl ani po schodech a ani výtahem (do kabinky jsem ...

více článků
Nejčtenější

Vzor návrhu na hlasování per rollamArchiv

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZORGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Riziku promlčení dluhu v obecné tříleté promlčecí lhůtě je možno předejít tzv. uznáním dluhu, kterým dojde k přerušení běhu této lhůty, a počne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Zároveň lze ...

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Psychologické pasti peněz

27.5.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké „mentální škatulky“ je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem, který přestává být rozumný. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněným chybám při nakládání se penězi, a to v osobním i pracovním životě.

Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazy

29.5.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se kontroly zaměřují a v jakém případě může kontrola státního zdravotního dozoru školu uzavřít?

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Dokumentace v mateřské škole

29.5.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a zástupcům zřizovatelů škol.

Nový zákon o odpadech - obce

2.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Od nás pro vás

Občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích - tištěné znění právě novelizovaných předpisů s přímým dopadem na nemovitosti, duben 2020

Komplet brožur se slevou

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Jednotlivé brožury:

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.5.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.5.2020
 1 EUR27,07 CZK (-0,2)
 1 USD24,66 CZK (-0,34)
 1 GBP30,44 CZK (-0,03)
 100 RUB34,82 CZK (-0)
 100 JPY22,96 CZK (-0,26)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní