dnes je 12.4.2021

Nejnovější

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.4.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 22. 3. do 4. 4. 2021!

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Aktuálně | Kombi

Členství v družstvu, jeho vznik, zánik a převod

29.3.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 90/2012 Zákon o obchodních korporacích z 25.1.2012 HLAVA Vl DRUŽSTVO – Díl 1- obecná ustanovení Oddíl 4, pododdíl 2, S 577 — vznik členství — obecné podmínky S 578 — členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů Díl 2 — Bytové družstvo ...

Hlavní jističe na chodbě a kabeláž k bytu

25.3.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jedná se o majetek SVJ nebo o majetek vlastníka bytu? Kdo bude hradit výměnu jističe na chodbě a novou kabeláž k bytu? Jističe uvnitř bytu nevypadávají, vypadává hlavní jistič na společné chodbě. Bude tedy nutná výměna, posílení a oprava rozvodů. Ing. Jiří Skuhra, CSc. Elektrické rozvody začínají ...

Přístupné pro: Odpovědi | Aktuálně | Kombi

První předseda společenství - podmínky pro funkci

25.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zakládáme nové SVJ jako jediný vlastník všech jednotek. Ve stanovách je třeba určit první členy statutárního orgánu, jimiž bude předseda společenství vlastníků. Musí být předsedou společenství při založení SVJ jediným vlastníkem všech jednotek tento jediný vlastník? Nebo může být určena stanovami třetí ...

Přístupné pro: Odpovědi | Aktuálně | Kombi

Hlasování per rollam

24.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Existuje někde nějaký formulář, který bychom mohli použít při hlasování per rollam? Potřebujeme odsouhlasit několik bodů a neradi bychom se pak dohadovali, že hlasování bylo kvůli nějaké administrativní chybě zpochybněno některým z členů. K tomu bych se ráda otázala, jestli má nárok bývalý předseda, ...

Přístupné pro: Odpovědi | Aktuálně | Kombi
více článků
Nejčtenější

Výpočet podlahové plochy bytu

12.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak lze spočítat, a kde mohu zjistit celkovou plochu obytného domu? V prohlášení vlastníka máme jen plochu parcely, na které stojí objekt a plochy jednotlivých jednotek. Lze vypočítat plochu z podílů zapsaných v katastru nemovitosti? Lze spočítat plochu jednotky dle podílu? Katastrální ani stavební úřad ...

Přístupné pro: Odpovědi | Aktuálně | Kombi

DPP na dobu neurčitou

16.11.2012, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je přípustné, aby Dohoda o provedení práce byla uzavřena na dobu neurčitou? Je možno uzavřít Dohodu o provedení práce na provádění úklidových prací v panelovém domě na dobu 1 roku a na provádění drobné údržby v panelovém domě rovněž na dobu 1 roku? Ing. Zdeněk Morávek Zákoník práce (zákon č. 262/2006 ...

Přístupné pro: Odpovědi | Aktuálně | Kombi

Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018

30.11.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Fulsoft

Novelou zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony nabyde účinnosti od 1.1.2018.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Školní sběr tříděného odpadu

12.4.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Nové oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona

12.4.2021, On-line, Ing. Radka Vokurková

Celodenní on-line stream, na kterém podrobně rozebereme nové povinnosti týkající se oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh v ČR a v ostatních zemích EU po 1. 1. 2021. Chybět nebude ani praktická ukázka zjednodušení oznamování v novém formátu PCN.

Účetnictví pro začátečníky

13.4. – 22.4.2021 (13.4.2021, 15.4.2021, 20.4.2021, 22.4.2021), On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021

13.4.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb na začátku roku? Přihlaste se na on-line seminář a během dvou hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 14 dní přístup k on-line záznamu.

Dokumentace a praktická rovina bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách

14.4.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Máte přehled o konceptu strategie ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a žáků ve školách, na období 2021-2023? Chcete získat stručně, jasně a přehledně přehled v oblasti vedení dokumentace BOZP a BOZ dětí a žáků? Zajímá Vás, k jakým, nejčastějším chybám v oblasti bezpečnosti ve školách dochází? A uvítáte doporučení pro eliminaci rizik bezpečnosti na školních hřištích, venkovních hracích plochách a školních zahradách? Pak je tento on-line seminář určen právě Vám!

Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 9.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,07)
 1 USD21,82 CZK (+0,03)
 1 GBP29,93 CZK (-0,05)
 100 RUB28,26 CZK (-0,02)
 100 JPY19,89 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...