dnes je 8.3.2021

Nejnovější

Odpojení od soustavy centrálního vytápění

4.3.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bytový dům je napojen na centrální zdroj tepla.V domě je dvoutrubková otopná soustava, radiátory opatřeny termostatickými ventily a poměrovými měřidly tepla. Náklad na teplo je rozúčtován podle vyhlášky 269/2015 Sb. V současné době provádí jeden z vlastníků bytové jednotky rekonstrukci bytu a hodlá se ...

Ztráta práv po udělení plné moci

4.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jako vlastník bytové jednotky jsem udělila třetí osobě (žije se mnou ve společné domácnosti) plnou moc k zastupování v plném rozsahu práv a povinností, které mi náleží z titulu vlastnictví bytové jednotky. Předsedkyně našeho SVJ tvrdí, že se tímto zbavuji veškerých práv, která mám jako vlastník bytové ...

Demontáž a výměna radiátorů v průběhu topné sezóny

4.3.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V poslední době se setkáváme s tím, že si vlastníci mění topné těleso v průběhu topné sezóny. Ihned jakmile se tuto informaci dozvíme objednáváme u firmy zajišťující odečty a servis ITN upevnění indikátoru na nový radiátor. Bohužel tyto firmy velmi často nejsou schopny reagovat pružně a v některých případech ...

Zatékání do bytu, odpovědnost SVJ

4.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Klient vlastní bytovou jednotku, kterou pronajímá. Od roku 2018 se potýká s tím, že do bytu zatéká a Společenství vlastníků jednotek dosud neučinilo dostatečná opatření k tomu, aby se tak každý rok nedělo. Údajně byla provedena v loňském roce "provizorní" oprava. Avšak v minulém týdnu došlo k masivnímu ...

Obrat SVJ nad 1 000 000 Kč a povinnost k DPH

4.3.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mám dotaz ohledně povinnosti DPH, ke které nás vyzval po podání daňového přiznání FÚ, společenství čerpalo příspěvek vlastníků ve výši 2 500 000,- tj. přes účt. třída 6. Nevíme jak máme zdůvodnit FÚ, že společenství není povinné k DPH. Ing. Lenka Haráková Ze stanoviska Ministerstva financí „Uplatňování ...

více článků
Nejčtenější

Vymáhání klidu a domovní řád

30.10.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková SVJ si přijalo domovní řád usnesením, tam je stanoveno, že o víkendech je třeba dodržovat klid od 16.00 hod do 10.00 hod. Nyní jedna vlastnice prování rekonstrukci a začíná od 8.00 hod hluk. Jak je možné vymáhat klid? Popř. jak nejlépe ošetřit dodržování domovního řádu? Společenství ...

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Funkční období člena výboru společenství vlastníků nebo předsedy SVJ

20.3.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volbu členů výboru nebo předsedy výboru upravuje především ustanovení § 1208 NOZ, které stanoví, že členy volených orgánů volí a odvolává shromáždění. Volba či odvolání členů výboru nebo předsedy společenství jiným orgánem společenství nepřichází do úvahy.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

DPP na dobu neurčitou

16.11.2012, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je přípustné, aby Dohoda o provedení práce byla uzavřena na dobu neurčitou? Je možno uzavřít Dohodu o provedení práce na provádění úklidových prací v panelovém domě na dobu 1 roku a na provádění drobné údržby v panelovém domě rovněž na dobu 1 roku? Ing. Zdeněk Morávek Zákoník práce (zákon č. 262/2006 ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu

9.3.2021, On-line, Mgr. Pavel Doucha

Všechny účastníky energetického trhu si dovolujeme pozvat na odborný seminář Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu.

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Nová úprava dovolené: Praktikum, postupy při výpočtech

10.3.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Webináře bude zaměřen na pochopení správného způsobu aplikace nové úpravy dovolené. Důsledky a souvislosti koncepčně nových pravidel budou prezentovány v praktických souvislostech a s využitím výpočtů.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Otázky a odpovědi k vedení spisové služby ve školách

11.3.2021, On-line, RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života školy. Jak správně motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty?

Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
12.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 8.3.2021
 1 EUR26,42 CZK (+0,12)
 1 USD22,26 CZK (+0,24)
 1 GBP30,82 CZK (+0,34)
 100 RUB29,77 CZK (+0,18)
 100 JPY20,5 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...