dnes je 4.4.2020

Nejnovější

Návrh zákona upravuje konání shromáždění svj a rozhodování per rollam za nouzového stavu

3.4.2020, Ing. Božena Künzelová členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (sněmovní tisk v Parlamentu…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Úprava měsíčního předpisu

2.4.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předseda SVJ vyvěsil na nástěnce oznámení o úpravě měsíčního předpisu následujícího znění: V souvislosti s vyhlášením inflace na rok 2020 ve výši 2,8 %, dochází od 1. 2. 2020 ke změně částky příspěvku na správu. Příspěvek na správu bude po navýšení činit 191 Kč ...

Předání vyúčtování cen služeb v podmínkách nouzového stavu

2.4.2020, Ing. Božena Künzelová členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejméně do 11. dubna bude trvat nouzový stav vládou vyhlášený v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění, jež dostalo označení COVID-19.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Povinnost konat shromáždění vlastníků včetně schválení řádné účetní závěrky v podmínkách nouzového stavu

2.4.2020, Ing. Božena Künzelová členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejméně do 11. dubna bude trvat nouzový stav vládou vyhlášený v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění, jež dostalo označení COVID-19.

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi

Ošetřovné ve stavu nouze - tabulka

1.4.2020, Zdroj: MPO, MPSV

Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel. Ošetřovné…

Přístupné pro: Registrovaní | SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Rejstřík společenství vlastníků jednotekGarance

17.3.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstřík společenství vlastníků jednotek (dále jen „rejstřík”) lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o SVJ. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako soudy rejstříkové. O zvláštní typ…

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019Garance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.

Přístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

6.4.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením COVID-19 z pohledu pracovního práva

6.4.2020, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Během on-line semináře Vám lektor objasní základní pracovněprávní souvislosti situace, která nastala v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a přijatých mimořádných opatření vlády. Řada zaměstnavatelů musela přerušit svou činnost, případně začít vykonávat činnost jiným způsobem. Vyvstávají otázky, zda mohou zaměstnavatelé od zaměstnanců vyžadovat informace o tom, kde se v poslední době nacházeli, jak lze zajistit výkon práce z domova nebo jak řešit případ, kdy zaměstnancům nemůže být přidělována práce. Odpovědi na tyto otázky a další dotazy, které Vás v této souvislosti napadají, Vám lektor rád zodpoví.

Hygiena a stravování v mateřské škole

14.4.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

Tento on-line seminář jistě ocení všichni pedagogičtí pracovníci mateřských škol (učitelé, asistenti pedagoga, chůvy do zahájení povinné školní docházky, vedoucí školních jídelen, kuchařky školních jídelen a výdejen mateřských škol), kteří musí dodržovat přísná hygienická opatření platící ve školních zařízeních.

EET - co dělat před povinným startem EET

17.4.2020, On-line, Tomáš Líbal

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. Připomeneme, co vše udělat před spuštěním evidence.

Finanční řízení školy aktuálně

5.5.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

Od nás pro vás

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Obsah
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
6.4.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 3.4.2020
 1 EUR27,54 CZK (-0,01)
 1 USD25,54 CZK (+0,25)
 1 GBP31,35 CZK (-0,06)
 100 RUB33,26 CZK (+1,16)
 100 JPY23,52 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní