dnes je 15.5.2021

Nejnovější

Přispívání na správu domu a pozemku a § 1180 NOZ

14.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěla bych se zeptat, jestli se § 1180 vztahuje i na dům o čtyřech bytových jednotkách, který přestal být střediskem LBD, ale nejsou SVJ. Jeden vlastník bytové jednotky, totiž odmítá přispívat na správu domu a pozemku a tak bych chtěla vědět, jestli je možné i v tomto případě vymáhat dluh soudní cestou ...

Změna účelu užívání - přestavba nebytového prostoru na bytGarance

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ”), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Aktuální otázka z praxe - možnost rozdělení SVJ?Garance

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S otázkou na možnost rozdělit stávající společenství vlastníků jednotek (dále též jen jako „SVJ”) jsem se v poslední době setkala vícekrát. Je tudíž zřejmé, že se jedná o aktuální téma, proto bych v tomto článku chtěla nastínit kroky, jakými by se podle mého…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Oznámení o nabytí vlastnictví jednotkyGarance

12.5.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Schödelbauerová Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Oznámení o nabytí vlastnictví jednotky (vyplní nový/í člen/ové společenství vlastníků jednotek) Adresa a číslo jednotky: ……………………….…………………………..……………………….….…………… Vlastník jednotky (jméno, příjmení): …...………………………………………………….……………… ...

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Zmocnění společného zástupce jednajícího za spoluvlastníky garážeGarance

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), zmocní spoluvlastníci jednotky společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi
více článků
Nejčtenější

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osobGarance

15.3.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Testování zaměstnanců SARS-CoV-2 - další povinnosti pro správce a SVJ?Garance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost podstoupit testování byla rozšířena na všechny zaměstnance. Za zaměstnance se přitom považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Stavební úpravy v bytě po novele OZArchiv

11.1.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Schödelbauerová Stav po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb. , s účinností od 1. 7. 2020. Stavební úpravy prováděné v bytech, které se nacházejí v domech rozdělených na jednotky, v minulosti znamenaly v řadě případů značné problémy a zřejmě se řešení těchto otázek ...

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Legislativa, právo, dokumentace

17.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář přináší komplexní informace k inspekční činnosti v mateřských a základních školách. A nejen to. Lektorka se zaměří na poznatky z pedagogické praxe, nejčastější nedostatky a možnosti nápravy. Cílem webináře je metodická podpora účastníků v oblasti dokumentace, informace využitelné okamžitě v pedagogické praxi, jasně, stručně, srozumitelně.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

18.5.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Srážky ze mzdy 2021

18.5.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy nelze ze mzdy srážet, co je přikázání jiné peněžité pohledávky, a to vše na příkladech z praxe.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021 (18.5.2021, 19.5.2021), On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

Od nás pro vás
ANKETA K TESTOVÁNÍ A ODMĚNÁM V SVJ zde k vyplnění. Výsledky ankety průběžně zveřejňujme na odkaze zde.
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.5.2021
 1 EUR25,49 CZK (-0,08)
 1 USD21,02 CZK (-0,14)
 1 GBP29,61 CZK (-0,1)
 100 RUB28,43 CZK (-0,06)
 100 JPY19,24 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...