dnes je 20.7.2024

Input:

Jak je to s povinností pravidelně konat zasedání shromáždění SVJ? A jaké jsou důsledky jeho nekonání?

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Jak je to s povinností pravidelně konat zasedání shromáždění SVJ? A jaké jsou důsledky jeho nekonání?

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Podle ustanovení § 1207 odst. 1 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „NOZ”) platí, že statutární orgán společenství vlastníků, tj. buď výbor, nebo předseda společenství vlastníků, svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Tato frekvence konání shromáždění, stanovená zákonem, může být změněna stanovami, jež určí vyšší počet zasedání shromáždění za rok, ne však nižší, tj. vždy se musí konat minimálně jedenkrát za příslušný kalendářní rok.

Ačkoli tedy občanský zákoník jasně stanoví povinnost statutárního orgánu SVJ alespoň jednou za rok shromáždění k zasedání svolat, občanský zákoník, případně ani jiný právní předpis nespojuje s porušením této povinnosti statutárního orgánu SVJ žádnou sankci či přímý právní následek.

Občanský zákoník totiž předpokládá, že v případě pasivity statutárního orgánu SVJ, tedy jeho výboru či předsedy společenství vlastníků, to budou právě jednotliví vlastníci, kteří zasedání shromáždění SVJ svolají. Podle ustanovení § 1207 odst. 1 NOZ totiž současně platí, že statutární orgán SVJ je povinen svolat shromáždění k zasedání i na podnět vlastníků jednotek disponujících čtvrtinou všech hlasů, nejméně však dvou z nich.

Pokud by pak statutární orgán byl i nadále navzdory tomuto podnětu vlastníků pasivní, mohou svolat shromáždění k zasedání tito vlastníci sami, a to na náklady SVJ.

Když však bude statutární orgán pasivní, shromáždění SVJ k zasedání nesvolají ani vlastníci a shromáždění SVJ tak nebude v jednom kalendářním roce vůbec zasedat, nebude s takovou skutečností sice spojena žádná zákonná sankce ani jiný právní následek, ovšem tato skutečnost bude představovat vnitřní komplikace pro dané SVJ, které v důsledku nekonání zasedání shromáždění SVJ nebude moci např. schválit rozpočet, rozúčtování záloh, rozhodovat o údržbě či rekonstrukci společných částí domu, zvolit statutární orgán

Nahrávám...
Nahrávám...