dnes je 7.6.2023

Input:

Alternativy ke společné spotřebě elektřiny

9.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5.5
Alternativy ke společné spotřebě elektřiny

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

V minulém článku jsme pojednávali o spotřebě elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou výhradně v rámci společných prostor v domě, a nikoli tedy jednotlivými jednotkami, což by mělo být novou legislativou umožněno od 1. 1. 2023.

Již dnes však existuje alternativní způsob, kterým lze za určitých omezení docílit možnosti spotřeby elektřiny jednotlivými bytovými jednotkami. Je totiž možné, aby pro celý dům bylo zřízeno jedno odběrné místo elektřiny, v rámci kterého by všechny bytové jednotky odebíraly elektřinu, přičemž spotřeba těchto bytových jednotek by byla měřena podružnými elektroměry.

V takovém případě však musí mít celý dům jednoho dodavatele elektřiny, který dodává elektřinu za jednotnou cenu, na základě jedné smlouvy, pro všechny bytové jednotky v domě, neboť se na celý dům hledí jako na jednoho zákazníka s jedním odběrným místem.

Ačkoli tak lze již nyní spotřebovávat vyrobenou elektřinu v jednotlivých bytových jednotkách, nebude se v praxi jednat o běžnou situaci s ohledem na skutečnost, že s uvedeným postupem musí souhlasit 100 % vlastníků v domě.

Novela vyhlášky

Novela vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, by od 1. 1. 2023 měla umožnit spotřebu vyrobené elektřiny jednotlivými bytovými jednotkami bez nutnosti zřízení jednoho odběrného místa pro celý dům, a tedy bez nutnosti jediného dodavatele elektřiny pro všechny bytové jednotky v domě.

Předpokladem pro spotřebu společně vyrobené elektřiny jednotlivými bytovými jednotkami je oddělení takto vyrobené elektřiny od elektřiny dodávané zvenčí, tj. od jednotlivých dodavatelů. Za tímto účelem by tedy mělo vzniknout jedno hlavní (vůdčí) odběrné místo pro celý dům, které bude spárováno s vlastním zdrojem elektřiny, tedy s fotovoltaickou elektrárnou, a zároveň každá bytová jednotka bude mít přidružené odběrné místo, pro které si zvolí externího dodavatele podle svých preferencí.

Každá bytová jednotka tak bude mít svého dodavatele elektřiny, nicméně přidružená odběrná místa jednotlivých bytových jednotek budou napojena na jedno vůdčí odběrné místo pro celý dům. Jednotlivé bytové jednotky tak budou spotřebovávat kombinovaně vlastní elektřinu, přičemž v případě nedostatku každá bytová jednotka "přepne" do režimu externí elektřiny od svého dodavatele.

Výhodou oproti současné úpravě je možnost každého vlastníka jednotky mít svého dodavatele elektřiny, z čehož současně vyplývá, že s vybudováním fotovoltaické elektrárny (pro spotřebu elektřiny jednotlivými bytovými jednotkami) nemusejí souhlasit všichni vlastníci jednotek v domě (samozřejmě v závislosti na úpravě konkrétních stanov daného SVJ), neboť v případě nezájmu některých vlastníků o společnou výrobu elektřiny nic nebrání tomu, aby na vůdčí odběrné místo byly napojeny jen podružná odběrná místa těch vlastníků, kteří mají o společnou výrobu elektřiny zájem a kteří se na zbudování fotovoltaické elektrárny finančně podíleli.

Pro ostatní vlastníky se tedy nic nezmění, když budou spotřebovávat pouze elektřinu od svých dodavatelů, a jejich odběrná místa nebudou přidružena k vůdčímu odběrnému místu pro elektřinu vyrobenou v domě.

Rozúčtování elektřiny mezi vlastníky bytových jednotek, kteří budou spotřebovávat společně vyrobenou elektřinu, by mělo probíhat na základě alokačního klíče, tedy na základě předem určeného způsobu spotřeby elektřiny podle preferencí společenství vlastníků.

Jak bylo řečeno úvodem, i dnes je možné, aby elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou společenství vlastníků byla spotřebovávána jednotlivými bytovými jednotkami, nicméně v praxi se nebude jednat o příliš častou situaci, neboť za současné právní úpravy se musejí jednotliví vlastníci do jisté míry vzdát svých práv jakožto spotřebitelů a uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny přenechat společenství vlastníků jednotek, které bude odebírat elektřinu pro celý dům jako jedno odběrné místo.

Vyúčtování spotřeby sice bude kontrolováno podružnými elektroměry, ale jednotliví vlastníci nebudou oprávněni např. pružně

Nahrávám...
Nahrávám...