dnes je 25.7.2024

Input:

Účinnost rozhodnutí hlasování per rollam

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Výchozí informace:

- stanovy SVJ u per rollam říkají, že „...lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí 30 dní od doručení návrhu členu společenství….“

- v návrhu hlasování je uvedeno, že „lhůta k vyjádření: počíná běžet dnem zahájení hlasování, tj. 1.12.2021 - 31.12.2021.“,

- návrhy hlasování šly členům SVJ poštou (obyčejně), osobně či emaily a jednou z možností vrácení návrhu bylo i „vhození do poštovní schránky správce nemovitostí

Nahrávám...
Nahrávám...