dnes je 25.2.2024

Hasičský záchranný sbor vydal doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE

20.2.2024, Zdroj: GŘ HZS ČR

Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) naprosto bezpečná technologie. Nicméně je žádoucí být informován o tom, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne…

Jak na energetické komunity - příručka zdarma ke stažení

19.2.2024, Zdroj: beepartner.cz

Ve spolupráci se společností ECORYS se společnost BeePartner zavázala připravit diagnostickou zprávu k podmínkám pro vznik a rozvoj energetických komunit v ČR, e-publikaci s příklady dobrých praktik z ČR/EU a uskutečnit sérii akcí v Moravskoslezském, Ústeckém…

Změna DPH vodného a stočného v praxi

19.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila založení nového státního podniku, dohlížet bude na přípravu ploch pro strategické investiční projekty

16.2.2024, Zdroj: Vláda

Mapování vhodných území a jejich příprava pro strategické investory bude hlavní náplní nového státního podniku Státní investiční a rozvojové společnosti. Jeho vznik schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. ledna 2024. Odsouhlasila také návrh nového…

Úhrada rozúčtování

16.2.2024, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová metodika ke kamerovým systémům včetně balančního testu řešení škod v bytovém domě

14.2.2024, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou Metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Součástí jsou příklady informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu nebo…

Změna snížené sazby DPH od 1. 1.2024 u dodání tepla, chladu, vodného a stočnéhoGarance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 došlo ke sjednocení dvou snížených sazeb DPH na jednotnou sníženou sazbu DPH 12 %. U dodání tepla, chladu, vodného a stočného se tedy zvyšuje sazba DPH z 10 % na 12…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Změna sazby DPH u stavebních a montážních prací od 1.1.2024Garance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2024 došlo ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 48 a § 49 ZDPH). Sazba DPH se snížila z 15 % na 12 %.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Revize elektroinstalace v bytových jednotkáchGarance

9.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reagujeme na dotazy vlastníků bytových jednotek na povinnost revize elektroinstalace v bytové jednotce. Je pro bytové jednotky revize povinná? Pokud ano, v jaké časové periodě? A jak je to u bytové jednotky, kterou vlastník pronajímá, tedy neslouží pro vlastní…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

SVJ a koupě pozemku kolem domu - praktickyGarance

9.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častou otázkou z praxe v poslední době bývá odkup pozemku kolem domu (případně pod domem) ze strany SVJ, a jak se na takový záměr připravit.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Plnění za zřízení nezbytné cesty - průjezd přes pozemek SVJ

8.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup notářky při úmrtí vlastníka bytu v SVJ

8.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posunutí termínu schůze SVJ

8.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ a vypořádání zisku

8.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních pracíGarance

7.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění (tzv. ”reverse chargé”) dle § 92e ZDPH se uplatňuje při:

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Slevy na dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2024

7.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Slevy na dani podle ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů, daňové zvýhodnění na děti a další informace z webu Finanční správy.

Novely zákona o státní památkové péči a církevního zákona prošly prvním čtením poslanecké sněmovny

6.2.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Návrh zákona o státní památkové péči je dílčí technickou novelou zaměřenou na dvě hlavní oblasti. Jednou je další fáze digitalizace, která by měla umožnit strojovou výměnu informací o ochraně památkových rezervací, památkových zón nebo o vymezení ochranných…

Sleva a daň u dohody o pracovní činnosti

6.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

6.2.2024, Zdroj: MŽP

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83…

Postup účtování revizí

5.2.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Delta Green a ČEPS úspěšně realizovaly první test zapojení domácností do stabilizace sítě

5.2.2024, Zdroj: ČEPS, a.s.

Na konci loňského roku realizovaly společnost ČEPS a Delta Green úplně první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v České republice. Pro ty jsou nyní využívány mj. uhelné elektrárny, které ale čeká…

Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

5.2.2024, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila dotace pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. V již pátém kole tzv. kotlíkových dotací bude rozděleno celkově více než 1,5 milionu…

Obytné domy a jednotky, které jsou bytem nebo zahrnují bytGarance

1.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDN jsou předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7 odst. 1 ZDN) v rámci zdanitelných staveb budovy obytných domů a v rámci zdanitelných jednotek jednotky, které jsou bytem nebo byt zahrnují – jsou zařazeny mezi ostatní jednotky, tj. jiné než jednotky pro…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Ostatní stavby související s bydlenímGarance

1.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S provozem obytného domu často souvisejí i jiné stavby, které jsou zpravidla příslušenstvím domu. Příslušenství věci vymezuje OZ jako vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

1.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2023 je stanovena do 15. 2. 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb

31.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Výtahy už od čtyř nadzemních podlaží. Ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením.

Více peněz do Nové zelené úsporám i na sociální byty

31.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele…

Revize, kontroly - byty, nebytové prostory

31.1.2024, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

30.1.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 15. 1. do 28. 1. 2024.

Uplatňování změn sazeb DPH při zúčtování záloh v příkladech

29.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb…

Rozdělení nákladů na službu výtah

29.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo na pravidelný úklid

22.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení a placení zasklení balkonů SVJ

22.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umístění antény na balkonové zábradlí

22.1.2024, Ing. Jiří Skuhra, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kouření na balkoně bytového domu

19.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo místo DPP od 2024

19.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČKA a NPÚ uzavřely memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží

17.1.2024, Zdroj: NPÚ

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických…

Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

17.1.2024, Zdroj: MŽP

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na…

Nahrávám...
Nahrávám...