dnes je 30.5.2023

Generální plná moc mezi manžely - SJM v SVJ

29.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadměrná hlučnost nájemců v bytě

29.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdíl zúčtovacích období ve vyúčtování

29.5.2023, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

29.5.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší…

Vláda chce urychlit přípravu investic například do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby

24.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 8. 5. do 21. 5. 2023.

Zvýšení daně z nemovitosti a zavedení pravidelné valorizace viz Ozdravný balíček MF ČR

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud odmítnutím dovolání stěžovatele pro nepřípustnost porušil jeho právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatel se domáhal přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a…

Úhrada za parkovací stání

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelu stavebního zákona a zákon o JES podepsal prezident

22.5.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Prezident Pavel podepsal zákon o jednotném stanovisku a novelu stavebního zákona. Účinnost zákona o JES, změnových zákonů je navržena od 1. ledna 2024. Nový stavební zákon nabude účinnosti až 1. 7. 2024 s výjimkou vyhrazených - dopravních a energetických…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

19.5.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Spotřeba tepla klesla, ačkoli topná sezona byla delší a chladnější než minulá

19.5.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor…

Stavba hydraulické plošiny - hlasování SVJ

17.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rizika spojená s umístěním sídla podnikání na adresu bytové jednotky

16.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhazování jídla z oken a balkónů na trávník kolem domu

16.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybějící projektová dokumentace domu SVJ

16.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrárna v bytovém domě. 7 věcí, které se rozhodně nevyplatí podcenit

15.5.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o zřízení výrobny elektřiny ve svém bytovém domě? Nepodceňujte přípravu! Níže pár tipů, na co si dát pozor…

Zásady pro instalaci i servis fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel

15.5.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Hrozí vám, že kvůli potížím s realizační firmou nestihnete úsporná opatření realizovat včas a přijdete o dotaci? Ozvěte se na , v odůvodněných případech termín…

Města regulují vzhled restauračních zahrádek nejen v historických centrech

15.5.2023, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Za předzahrádky platí provozovatelé restaurací městům nájem a měli by se přizpůsobit podmínkám, které města stále častěji upravují metodikou.

Odměňování členů výboru SVJ

15.5.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence bytu a smlouvy umožní uprchlíkům čerpat příslušné dávky v plné výši s účinností od 1.7.2023

15.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Jedná se o evidenci bytů a nájemních smluv majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Zaevidování bytu a smlouvy pro majitele bytu nezakládá žádnou povinnost ani závazek. Evidence bytů a smluv se nijak netýká dosud vypláceného příspěvku…

Úpravy bytu či domu - základní práva a povinnosti pronajímateleGarance

12.5.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 2205 písm. c) NOZ platí základní pravidlo, že pronajímatel je povinen po celou dobu nájmu zajistit nájemci nerušené užívání bytu. Na druhou stranu je to stále pronajímatel, který je oprávněn s domem nakládat jako se svým vlastnictvím a je…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

K revizím vybraných technických zařízení domuGarance

12.5.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

ERÚ upozorňuje na obcházení pravidel jednostranného zvyšování cen dodávky energií

10.5.2023, Zdroj: ERÚ

Ke změně smluvního ujednání, včetně cenového, může obecně dojít buď shodným projevem vůle smluvních stran, nebo jednostranným jednáním dodavatele. Právo dodavatele jednostranně zvýšit cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo měnit jiné smluvní podmínky…

Počet osob v neobydlené jednotce

5.5.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel…

Dědictví - neplacení do fondu oprav

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V německých městech chrání nájemní bydlení před přestavbami a převodu do osobního vlastnictví

3.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Zákonem o mobilizaci stavebních pozemků dala spolková vláda spolkovým zemím možnost určit obce, v nichž přeměna nájemních bytů na byty vlastníků vyžaduje souhlas kvůli napjatému trhu s byty. To má zajistit dostupné nájemní bydlení a lepší ochranu před…

Ústavní soud: v ČR chybí zákon o sociálním bydlení

3.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Soud ve středu sice zamítl stížnost nájemníků obecních bytů v Olomouci, avšak v nálezu zároveň zkritizoval systémové nedostatky spojené s bydlením v Česku.

Zvyšování nájmu, legislativa a zvyklosti

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minulý týden proběhla konference v Poslanecké sněmovně na téma: Energetické úspory ve státní správě

2.5.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Během konference byly představeny způsoby a možnosti pro snižování spotřeby energie vedoucí k udržitelnému rozvoji a současně zde byly představeny programy pro podporu v rámci operačních programů jednotlivých rezortů. Zazněl zde komplexní pohled jako systémové…

Metodika ke kamerovým systémům - zahájena veřejná konzultace

28.4.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu pro dlužníky

28.4.2023, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu insolvence. Úpravami prošla úvodní strana a část adresovaná dlužníkovi „Jsem dlužník". Cílem nové části insolvenčního portálu je informovat dlužníka o institutu oddlužení tak, aby mu rozuměl, byl…

Požadavky na vypnutí a odpojení fotovoltaiky od elektrické instalace a distribuční soustavy

28.4.2023, Zdroj: Fulsoft

Nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Základní a spotřební složka vytápění

27.4.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...