dnes je 28.5.2024

Nová povinnost obcí zajistit tříletým místo v dětských skupinách?

22.5.2024, Zdroj: Vláda

Obce mají mít od roku 2026 povinnost zajistit tříletým a starším dětem, které nepřijme spádová mateřská škola, místo v dětské skupině.

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

20.5.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 6. 5. do 19. 5. 2024.

Danění příjmů z přetoků FVE společenství vlastníků

20.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy, jak budou probíhat kontroly?

20.5.2024, Zdroj: Jak správně topit a ušetřit

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. 9. 2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech. Vyměňte kotel včas, dokud jsou…

Upomínka dlužných plateb - záloh na službyGarance

16.5.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda přerušila jednání o zákonu o podpoře bydlení

15.5.2024, Zdroj: Vláda ČR

Vláda projednávání zákona přerušila kvůli přetrvávajícím rozporům. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) řekl, že bude třeba ještě o obsahu normy jednat se samosprávami. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nesouhlasil s plánovaným vytvořením zhruba 200…

Informace ke sdělení, respektive čestnému prohlášení dle §95k energetického zákona

14.5.2024, Zdroj: ERÚ

V návaznosti na informace některých médií k údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 92 a násl. § 95j odst. 1 písm. b), uvádíme následující…

Vyúčtování cen služeb příjemci služeb

14.5.2024, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace stavebního řízení

13.5.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejné zakázky na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Centrální veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu…

Čeští mladí platí za nájem více než jejich vrstevníci v západní Evropě

10.5.2024, Zdroj: ČTK

Mladí Češi platí za nájem více než ve většině západní Evropy, s necelou polovinou svého příjmu. Tento trend se odráží i v ostatních zemích, jako je Německo, Rakousko, Francie a Itálie, kde mladí lidé čelí podobným výzvám s…

Účtování nákupu podílových listů

9.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhůGarance

7.5.2024, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3535/2022 zabýval přechodem dluhů vůči společenství vlastníků vzniklých na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění na nového vlastníka…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Přerušení dodávek služeb vlastníkovi jednotkyGarance

7.5.2024, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud vydal dne 20. 2. 2024 rozsudek sp. zn. 26 Cdo 3535/2022, ve kterém se zabýval možností společenství vlastníků přerušit dodávky některých služeb vlastníkům jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Připravované změny právní úpravy nájemního bydleníGarance

7.5.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskutovaným záměrem vlády ČR je upravit krátkodobé smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu určitou. Občanský zákoník sice nestanovuje minimální dobu trvání nájmu, nicméně dle dlouhodobě respektovaných judikaturních závěrů je minimální délka trvání nájmu půl…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pronájem bytu cizinciGarance

7.5.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska soukromého práva je zcela bezpředmětné, zda pronajímatel uzavírá smlouvu o nájmu bytu s občanem České republiky, či s cizincem.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Účtování úroků a daně z úroku

7.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

7.5.2024, Zdroj: ERÚ

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data…

Náklady na kontrolu systému vytápění

6.5.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí je třeba zaplatit do 31.5.

2.5.2024, Zdroj: Finanční správa

Splatnost celé daně - poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně. Splatnost 1. splátky daně - poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou…

Může mít SVJ hospodářský rok?

2.5.2024, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČKAIT vítá Portál stavebníka a očekává, že projektanti ho budou moci otestovat

2.5.2024, Zdroj: ČKAIT

Portál stavebníka jako základní kámen digitalizace stavebního řízení představil ve čtvrtek 25. dubna ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rámci zahajovací konference Stavebního veletrhu v Brně. Živě prezentovaný systém vypadal podle přítomných zástupců…

Tlak na vlastníka bránícího údržbě

30.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy v domě a smlouva o zajištění úklidu

29.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co přinese novela energetického zákona, která prošla prvním čtením poslanecké sněmovny?

19.4.2024, Zdroj: MPO ČR

Novela energetického zákona LEX OZE III, která přináší nová pravidla trhu s elektřinou, prošla prvním čtením. Zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, poskytování služeb flexibility a jejich agregaci. Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit…

Přerušení dodávek služeb vlastníkovi jednotky, prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhů

18.4.2024, Mgr. Pavla Krejčí, DBK PARTNERS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud vydal dne 20. 2. 2024 rozsudek sp. zn. 26 Cdo 3535/2022, ve kterém se zabýval možností společenství vlastníků přerušit dodávky některých služeb vlastníkům…

Novela zákona o státní památkové péči míří do Senátu

17.4.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o státní památkové péči. Nyní míří do Senátu.

Opuštění shromáždění - hlasování per rollam

15.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná bezbariérová vyhláška platí do konce června. Poté ji nahradí předpis nového stavebního zákona

10.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Aktuální bezbariérovou vyhlášku nahradí od prvního července. Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb se…

Ústavní soud k limitům hlučnosti, konfiskaci majetku a pohledávkám na výživném

9.4.2024, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud zamítl stížnost usilující o zpochybnění poválečné konfiskace majetku Lichtenštejnů a nevyhověl napadení navýšení povolené hlučnosti oproti předchozím limitům.

Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

BOZP v SVJ - postup v případě prací se zvýšeným rizikemGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo dříve naznačeno, v činnosti SVJ nastávají situace, kdy se nemusí určovat koordinátor. Přesto však bude třeba splnit jednu povinnost, která je opět navázána na koordinátora. Tentokrát pro přehlednost budeme používat dále pojem neurčený koordinátor.…

BOZP v SVJ - fáze realizace stavbyGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, co jsme řádně připravili stavbu, následuje výběr zhotovitele, který bude stavbu realizovat. K tomu budeme vybírat i svého zástupce, který bude kontrolovat kvalitu provádění stavby – technický dozor. A nesmíme zapomenout na výběr koordinátora pro realizaci…

BOZP v SVJ - Co se může stát, když nebude SVJ postupovat podle předpisů?Garance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně zákonem č. 251/2005 Sb. jsou zřízeny oblastní inspektoráty práce, které mimo jiné vykonávají kontrolu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Není běžné, že by si inspektoráty plánovaly kontroly u SVJ. Přesto však hrozí, že se SVJ…

BOZP v SVJ - povinnosti stavebníkaGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, kdy jsme si nastínili možné případy s dopadem na uvedený zákon, uveďme si nejdříve souhrn povinností zadavatelů. K tomu si hned uveďme i stručný návod na jejich naplnění.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Povinné datové schránky pro SVJ - rok potéGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. lednu 2023 došlo novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), k povinnému zřízení datových schránek pro společenství vlastníků jednotek. S fungováním schránek…

Smlouva o dílo - úklidové práceGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...