dnes je 23.4.2024

Co přinese novela energetického zákona, která prošla prvním čtením poslanecké sněmovny?

19.4.2024, Zdroj: MPO ČR

Novela energetického zákona LEX OZE III, která přináší nová pravidla trhu s elektřinou, prošla prvním čtením. Zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, poskytování služeb flexibility a jejich agregaci. Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit…

Přerušení dodávek služeb vlastníkovi jednotky, prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhů

18.4.2024, Mgr. Pavla Krejčí, DBK PARTNERS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud vydal dne 20. 2. 2024 rozsudek sp. zn. 26 Cdo 3535/2022, ve kterém se zabýval možností společenství vlastníků přerušit dodávky některých služeb vlastníkům…

Přerušení dodávek služeb vlastníkovi jednotkyGarance

17.4.2024, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud vydal dne 20. 2. 2024 rozsudek sp. zn. 26 Cdo 3535/2022, ve kterém se zabýval možností společenství vlastníků přerušit dodávky některých služeb vlastníkům jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhůGarance

17.4.2024, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3535/2022 zabýval přechodem dluhů vůči společenství vlastníků vzniklých na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění na nového vlastníka…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Novela zákona o státní památkové péči míří do Senátu

17.4.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o státní památkové péči. Nyní míří do Senátu.

Pomoc obcím zajistit vhodné pozemky pro výstavbu nájemních obecních bytů

17.4.2024, Zdroj: Vláda

Vláda schválila rozvojový program státu pro realizaci záměru podpory bydlení, který má pomoci obcím zajistit vhodné pozemky pro výstavbu nájemních obecních bytů.

Opuštění shromáždění - hlasování per rollam

15.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

10.4.2024, Zdroj: ERÚ

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data…

Současná bezbariérová vyhláška platí do konce června. Poté ji nahradí předpis nového stavebního zákona

10.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Aktuální bezbariérovou vyhlášku nahradí od prvního července. Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb se…

Ústavní soud k limitům hlučnosti, konfiskaci majetku a pohledávkám na výživném

9.4.2024, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud zamítl stížnost usilující o zpochybnění poválečné konfiskace majetku Lichtenštejnů a nevyhověl napadení navýšení povolené hlučnosti oproti předchozím limitům.

Bezpečnost práce při rekonstrukcích v SVJGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když jsou společenství vlastníků jednotek nepodnikajícími sdruženími, tak i ona mají své povinnosti a mohou se při neplnění bezpečnostních požadavků dostat do situace, která může skončit pokutou, v horším případě dokonce i trestním stíhání. V následujícím…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

BOZP v SVJ - fáze realizace stavbyGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, co jsme řádně připravili stavbu, následuje výběr zhotovitele, který bude stavbu realizovat. K tomu budeme vybírat i svého zástupce, který bude kontrolovat kvalitu provádění stavby – technický dozor. A nesmíme zapomenout na výběr koordinátora pro realizaci…

BOZP v SVJ - Co se může stát, když nebude SVJ postupovat podle předpisů?Garance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně zákonem č. 251/2005 Sb. jsou zřízeny oblastní inspektoráty práce, které mimo jiné vykonávají kontrolu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Není běžné, že by si inspektoráty plánovaly kontroly u SVJ. Přesto však hrozí, že se SVJ…

BOZP v SVJ - povinnosti stavebníkaGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, kdy jsme si nastínili možné případy s dopadem na uvedený zákon, uveďme si nejdříve souhrn povinností zadavatelů. K tomu si hned uveďme i stručný návod na jejich naplnění.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o dílo - úklidové práceGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP v SVJ - postup v případě prací se zvýšeným rizikemGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo dříve naznačeno, v činnosti SVJ nastávají situace, kdy se nemusí určovat koordinátor. Přesto však bude třeba splnit jednu povinnost, která je opět navázána na koordinátora. Tentokrát pro přehlednost budeme používat dále pojem neurčený koordinátor.…

Povinné datové schránky pro SVJ - rok potéGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. lednu 2023 došlo novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), k povinnému zřízení datových schránek pro společenství vlastníků jednotek. S fungováním schránek…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

8.4.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 25. 3. do 7. 4. 2024.

Náklady, zdaňování příjmů z pronájmu

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.4.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě?

4.4.2024, Zdroj: Unie komunitní energetiky

Existují dva typy energetických společenství a často se setkáváme s tím, že v tom lidé zatím nemají jasno. V článku UKEN shrnuje, jaké typy komunit v Česku i EU rozeznáváme, jaké mají společné znaky a čím se naopak…

Odměna statutárního orgánu SVJ

3.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím. Další tři roky bude možné podávat projekty postaru

3.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na…

Maximální odchylky v odečtech vodoměrů

3.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup kontaktování nezvěstného vlastníka

2.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

2.4.2024, Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Jak mají stavební úřady řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování? Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se…

Energetická nezávislost Česka přichází skrz Modernizační fond. Evropa schválila další masivní investice do zelené modernizace ČR ve výši 73 miliard

27.3.2024, Zdroj: MŽP

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard…

Jarní údržbu oken a dveří bytových domů se nevyplácí zanedbat. Výměna poškozeného kování není levná záležitost

27.3.2024, Zdroj: portalpro.cz

Je jaro, čas na seřízení oken a dveří. Zimou zkoušené kování se může v létě poškodit a jeho servis patří k těm nákladným opravám v domě. Je nejvyšší čas poptat odborníky, kteří stav zkontrolují a seřídí. Slyšeli jste už o PortalPRO? Správce BD a předsedy SVJ…

Srovnávač nabídek dodavatelů ERÚ přečte vaši fakturu za energie

26.3.2024, Zdroj: ERÚ

Ceny dodavatelů klesají, avšak rozdílným tempem. To, kolik mohou spotřebitelé při změně dodavatele ušetřit, napoví srovnávač nabídek, který na svých webových stránkách provozuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Porovnání navíc usnadní i nová funkce, díky…

Parkování skútru na pozemku SVJ

25.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlížení do podkladů pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

25.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování dodávky a montáže vodoměrů

20.3.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o spotřebě tepla

18.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na kontrolu systému vytápění

18.3.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava vyplaceného úroku

18.3.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování a odpisování vybavení kotelny v majetku SVJGarance

8.3.2024, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stává se, že za zůstatkovou hodnotu odkoupí od dodavatele tepla vlastní vybavení kotelny SVJ a nabývá tím kotelnu pro účely správy domu a pozemku podle § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ”. Jak správně…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Roční zúčtování záloh na daň u SVJGarance

8.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční zúčtování záloh je konkrétně upraveno v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), ale váže se k němu řada dalších ustanovení ZDP. Smyslem ročního zúčtování je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Účtování úroků a daně z úroku

8.3.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nebytového prostoru v majetku SVJ

5.3.2024, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů u SVJ - položky snižující základ daně

5.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...