dnes je 26.9.2023

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

25.9.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 11. 9. do 24 9. 2023.

Účinnost rozhodnutí hlasování per rollam

21.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měníme vchodové dveře do panelového bytu

21.9.2023, Zdroj: HT Dveře s.r.o.

Soužití v bytovém domě může být někdy složité. Zvlášť, pokud je potřeba udělat nějaké změny, nebo úpravy, a vlastníci se prostě nemůžou shodnout. Každý z nich má nějaké priority, nachází se v jiné životní situaci. Ale všichni určitě chtějí, aby měli svůj klid…

Vláda stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem

20.9.2023, Zdroj: Vláda

Vláda v souladu s platným zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024. Na základě údajů Českého statistického úřadu o meziroční výši…

Účtování pojistného plnění

14.9.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Desatero spotřebitele energií

13.9.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak…

Návod jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti

11.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Jelikož se zateplení bytového domu obvykle plánuje na třicet a více let a podobný projekt tak řešíme jen jednou za život, nevyplatí se tento proces podcenit.

HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste

8.9.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

S rostoucím počtem turistů a digitalizací se bude zvyšovat význam online ubytovacích platforem. Tento trend musí Česká republika zachytit a stanovit pro krátkodobé pronájmy jasná a srozumitelná pravidla. Zaznělo to na kulatém stole pořádaném Hospodářskou…

Začlenění nebytových prostor v podílovém spoluvlastnictví do společných částí domuGarance

7.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z častých dotazů, se kterým se v praxi setkáváme, je, jakým způsobem lze vyřešit začlenění nebytových prostor v domě, jež jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, do společných částí domu. Tímto článkem bych chtěla přinést dva možné návody,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vedení účetnictví - co se tímto pojmem vlastně rozumí?Garance

7.9.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často setkáváme s dotazy statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, co je fakticky obsaženo pod pojmem vedení účetnictví, co si lze pod tím opravdu představit, co vše je skutečně…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Společenství vlastníků a povinnost snížení energetické náročnosti budovy

7.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústní plná moc na shromáždění

6.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zplnomocnění fyzické osoby výborem SVJ

6.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ceny energií v Kč/kWh místo GJ

6.9.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma předsedy SVJ a možný střet zájmu

6.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoluvlastnické podíly, hlasování a zápis

6.9.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výběr hotovosti v částce 300 tis. Kč a další nakládání s ní v rámci SVJ

5.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

5.9.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Výměna oken - dohoda s vlastníkem

5.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání zakázky v hodnotě 550 tis. a možné výběrové řízení

4.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Muž dostal po téměř roce zpět přeplatek za elektřinu

4.9.2023, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Případ spotřebitele ze Zlínska ilustruje, jaké možnosti mají lidé při sporech s dodavateli energií a jak jim může pomoci ombudsman. Toho oslovil bezradný muž, který se od loňského srpna neúspěšně snažil od dodavatele elektřiny získat přeplatek záloh. Místo…

Převod části společných prostor - půdy SVJ na jednoho vlastníka

31.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysílací anténa na balkóně

23.8.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: ČTÚ

Ve věci je kompetentní stavební úřad, který záležitost posoudí na základě místního šetření.

Závazek vůči zemřelému vlastníku bytu

18.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve druhém čtvrtletí dále klesala spotřeba elektřiny, výrazně se snížila i její výroba

17.8.2023, Zdroj: ERÚ

Úsporný trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Státní energetická inspekce i nadále vydává závazná stanoviska ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. ERÚ řeší i „neoprávněné stížnosti“, informovanost spotřebitelů…

Integrovaný regionální operační program a nová zelená úsporám aktuálně

16.8.2023, Zdroj: MMR ČR

Integrovaný regionální operační program registruje už přes 3000 podaných projektů. Členové komory obnovitelných zdrojů energie sestavila nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných…

Zveřejňování výpisů z účtů na webu SVJ

14.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidační balíček - možné změny z pohledu SVJGarance

4.8.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tedy tzv. konsolidační nebo ozdravný balíček, tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Fotovoltaická elektrárna na bytovém domě spravovaném společenstvím vlastníků jednotekGarance

4.8.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některé ekonomické aspekty pořízení a provozování fotovoltaické elektrárny (FVE).

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Parametrické změny ocenění užití tepla k vytápěníGarance

4.8.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K již připravené druhé novele vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (první novela pod č. 376/2021 Sb.), se přistupuje údajně proto, aby občané byli motivováni k větším úsporám tepla v centrálně…

Profesionální předseda a kontrolní orgán

4.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna dodavatele plynu

3.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace pro bytové domy v otázkách z praxe

3.8.2023, Zdroj: NZÚ, MPO Efekt

Z poradenského servisu Nová zelená úsporám a MPO Efekt vybíráme odpovědí na nejčastější dotazy k dotacím pro bytové domy spravované společenstvím vlastníků.

Úhrada za parkovací stání

2.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SEI a pokuta za závadný stav

1.8.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo vnitra aktualizovalo metodiku k stanovování koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

31.7.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, v návaznosti na nález Ústavního soudu aktualizovalo metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých…

Judikát k poplatkové povinnosti za zhodnocení stavebního pozemku v závislosti na účinnosti vyhlášky

31.7.2023, Zdroj: MF ČR

Nejvyšší správní soud rozhodoval o vyměřeném poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v případě, že k zhodnocení pozemku došlo před nabytím účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zavádějící…

Změna stanov a počtu členů statutárního orgánu

31.7.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připomínkovaná novela vyhlášky č. 269/2015 Sb.

31.7.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky k novele vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Nahrávám...
Nahrávám...