dnes je 6.12.2022

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 21. 11. do 5. 12. 2022.

Úroky ze spořících a termínovaných účtů

5.12.2022, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu schválil Senát

2.12.2022, Zdroj: Parlament ČR

Senát schválil odvody výrobců elektřiny z tržeb za její prodej a návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu. Prezident republiky podepsal novelu energetického zákona i novelu zákona o DPH. Hospodářský výbor PSP podpořil odstranění bariér…

Poslanci schválili navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení

1.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro…

Odměny představitelů samospráv se od roku 2023 zvýší o 10 %. Obce ale do budoucna požadují automatickou valorizaci

30.11.2022, Zdroj: Vláda

Vláda po dvou letech stagnace zvýšila na návrh ministra vnitra odměny pro představitele obcí a krajů. Na základě dnešního rozhodnutí vlády vzrostou odměny uvolněných komunálních politiků o 10 procent. O desetinu budou moci obce zvýšit také odměny svým…

Zmocnění SVJ pro stavební řízení

28.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada výměny vodoměru a kalorimetru

28.11.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava on-line hlasování ve stanovách

25.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování pojistného plnění

23.11.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přihlášení členů výboru na OSSZ při výplatě odměn

23.11.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Chomutov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění mimořádného přijmu

22.11.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní rámec odběru elektřiny a plynu za spotové ceny

21.11.2022, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době je zcela běžné, že dodavatelé energií, ať už plynu či elektřiny, svým zákazníkům zvyšují platby měsíčních záloh z důvodu jednostranného zvyšování cen dodávek…

Nedostatky zjištěné při revizi plynovodu

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika pro umisťování fotovoltaických systémů v památkových zónách

14.11.2022, Zdroj: NPÚ

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických…

Nová zelená úsporám Light má pomoci snížit účty za energie nejzranitelnějším domácnostem

14.11.2022, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na…

Rozhodování SVJ o instalaci wallboxůGarance

12.11.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před instalací tzv. wallboxu, tedy domácí dobíjecí stanice elektromobilu, ve společenství vlastníků je třeba posoudit, zda v daném případě půjde o změnu prohlášení vlastníka ve smyslu § 1169 NOZ, a v rámci této otázky posoudit, zda je k takové změně zapotřebí…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Fotovoltaika pro společnou spotřebu elektřinyGarance

12.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na rostoucí ceny elektrické energie, a především s ohledem na stále méně předvídatelný vývoj její ceny, se řada odběratelů zajímá o alternativní zdroje její výroby, mezi které patří v našich podmínkách především výroba ze slunečního záření, tedy tzv.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Prohlášení vlastníka a vodoměr

11.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce a zřízení balkonů

11.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebZáznamGarance

10.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:04

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostanete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi Plus

Program HOUSEnerg naváže na Novou Zelenou úsporám a přispěje ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech

9.11.2022, Zdroj: MŽP

Vláda dnes schválila zařazení nového programu HOUSEnerg pod Modernizační fond, díky tomu je zajištěno financování enormně zatíženého programu Nová zelená úsporám i jeho připravovaného podprogramu NZÚ…

Rozdělení nákladů a nové vodoměry

9.11.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2021

9.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2021 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 12,6 %. Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT – SHARES v roce 2020 přesáhl hranici 17 %. Údaje za rok 2021 budou…

V meziresortním připomínkovém řízení je novela energetického zákona, která umožní sdílení vyrobené energie

7.11.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela energetického zákona, kterou poslalo do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Novela…

Omezení teplot společných prostor

7.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volné prostředky a termínovaný vklad

4.11.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastropované energie mají nově veřejní zadavatelé a obecní podniky

3.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední…

Jednání předsedy s dodavateli

3.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sběr dešťové vody

2.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnota nemovitosti - pojistná hodnota domu

31.10.2022, Ing. Jana Kouřilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Promíjení záloh DPH 11-12/2021

31.10.2022, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládou schválená novela stavebního zákona zachovává kompletní síť stavebních úřadů v ČR

28.10.2022, Zdroj: MVČR, MMR ČR, SMS ČR

Koalice na vládním jednání schválila klíčovou novelu nového stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché,…

Společní zástupci vlastníků jednotek

27.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné prostory v majetku SVJ

25.10.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění

24.10.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energií v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují na vytápění a ohřev vody, zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní koncové…

MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií

24.10.2022, Zdroj: MŽP, MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) si vzalo za své ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby. Evropská…

Nahrávám...
Nahrávám...