dnes je 21.3.2023

Kamerový systém na fasádě domu

17.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavek advokáta a ochrana osobních údajů

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcné břemeno - podle listiny

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování o obkladu společných prostor SVJ

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vládou schválená novela liniového zákona stanovuje lhůtu pro povolení dopravních staveb

15.3.2023, Zdroj: Vláda

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury…

Začala platit technická norma o světelném znečištění

15.3.2023, Zdroj: MMR, MPO, MŽP

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.3.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 27. 2. do 12. 3. 2023.

Výměna výloh v nebytovém prostoru

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompenzace nákladů zasklení lodžií

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založení SVJ v domě s 4 byty a 4 garážemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zdanění příjmů SVJ za rok 2022Garance

9.3.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky - § 17a odst. 2 písm. e) ZDP. Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to díky výjimce z povinnosti podat daňové přiznání (§ 38mb ZDP).…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek - praktické tipyGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce (člena) statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”) zpravidla končí uplynutím funkčního období, případně též jeho odvoláním shromážděním SVJ. Mezi způsoby zániku funkce však patří i odstoupení z funkce, tedy jednostranné…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Správa jednotky ve spoluvlastnictvíGarance

9.3.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se poměrně často vyskytují dotazy, jak spravovat jednotku, která je ve spoluvlastnictví více osob, zda je společenství vlastníků oprávněno spravovat tuto jednotku, zda může uzavírat nájemní smlouvu a vybírat nájemné za tuto jednotku, jak mohou…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příspěvek pro solidární domácnost

8.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Vzhledem k podezření na podvody spojené s proplácením příspěvků na ubytování jsme nuceni přistoupit ke kontrolám vyplácení příspěvku pro solidární domácnost. Nejedná se o pozastavení vyplácení…

Počet osob v neobydlené bytové jednotce

8.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování příspěvku SVJ na PC

8.3.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna předsedy vs. paušální náhrady na provoz SVJ

7.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční vyúčtování služeb

7.3.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence skutečných majitelů a SVJ

7.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svěřenský fond vlastníkem bytu

7.3.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

7.3.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Počet osob v nepronajaté jednotce

7.3.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klimatizace na fasádě a změna vzhledu domu

6.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody z nadměrných příjmů z vyrobené energie

1.3.2023, Zdroj: ERÚ

Dne 01.12.2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmu je Energetický regulační úřad (dále jen…

ČKAIT: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků

1.3.2023, Zdroj: ČKAIT

Zhasínání hořáků kotlů, nestandardní chování plynového topení (vafek), červené konce plamenu na plynovém sporáku i jeho nižší výkonnost… To jsou některé vnější projevy plynových spotřebičů, které se v poslední době začaly objevovat v českých domácnostech…

Loňská spotřeba plynu byla nejnižší za posledních 8 let, meziročně se snížila o pětinu

28.2.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

V roce 2022 se v České republice výrazně snížila spotřeba zemního plynu. Celkově dosáhla hodnoty 7 544 mil. m3 (81 547 GWh), což značí meziroční pokles o 20 %, po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál pak pokles o 16,5 %. Vyplývá to z údajů Energetického…

Výroba elektřiny v bytovém domě a její rozdělení mezi jednotky od roku 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

Jak postupovat, když chci instalovat výrobnu elektřiny a vyrobenou elektřinu rozdělit mezi zákazníky v bytovém domě?

Hodiny představující dobu špičky - březen 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s energetickým zákonem stanovuje ERÚ na období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 hodiny představující dobu špičky.

Požadavky na instalaci a provoz wallboxu dle aktuální metodiky

27.2.2023, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Dobíjení elektromobilů se obecně řídí zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je dobíjecí stanicí kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto…

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

24.2.2023, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o…

Vrácení odměny revizora SVJ

21.2.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

LEX OZE 1,2 v praxi, úskalí i výzvy

16.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dle některých zavádějících zpráv nemusí být po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných…

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050

16.2.2023, Zdroj: Evropský parlament

Aktuální evropské cíle: Všechny nové budovy by měly být od roku 2028 bezemisní, přičemž pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy bude platit již rok 2026. Všechny nové budovy by měly být do roku 2028 vybaveny solárními…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1965Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje úkon převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, že bylo řádně plněno (tzv. kontrolní přejímku). Navazuje tedy na § 1963 odst. 1. Účelem kontrolní přejímky je provedení kontroly předmětu plnění (zboží či služby), zda jsou…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1964Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení navazuje na úpravu v § 1963, přičemž obsahuje následky, které by mělo jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením. Představuje též implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1966Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zpřesňuje § 1963 v tom, že jeho účelem není vyloučení sjednání úhrady ceny za plnění ve formě splátek. Vyloučení možnosti sjednání splátkového kalendáře nebylo ani úmyslem příslušné směrnice (článek 5 směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyskytne-li se na předmětu převodu vada zakládající práva z vadného plnění nabyvatele a ten ji řádně a včas vytkne, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Obvykle se jedná o náklady na dopravu předmětu převozu ke zciziteli…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1933Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení je dispozitivní, s výjimkou spotřebitelských vztahů, u kterých v návaznosti na § 1814 odst. 1 písm. n) nelze spotřebitele zbavit jeho práva určit, na který závazek má být plnění…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...