dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 146/1997 SbNU, sv.9, K otázce převodu stavby na vlastníka pozemku podle § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 146

II. ÚS 191/96

K otázce převodu stavby na vlastníka pozemku podle § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je-li na pozemku vlastníka stavba ve vlastnictví jiné právnické osoby, která zajišťuje zemědělskou výrobu, nebo stavba ve vlastnictví státu, a má-li vlastník pozemku nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ve výši nejméně 50% ceny stavby vůči vlastníkovi stavby, může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout soud o převodu stavby vlastníkovi pozemku. Vlastník budovy má v takovém případě právo na náhradu ve výši, o kterou cena stavby převyšuje nároky vlastníka pozemku. Citovaný paragraf pro své použití vyžaduje tedy jako jednu ze základních podmínek vzájemný vztah obou účastníků. U vlastníka pozemku nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb. nebo na vydání majetkového podílu podle zák. č. 42/1992 Sb. vůči vlastníkovi stavby. U vlastníka stavby podmínku, že jeho stavba stojí na pozemku takovéto osoby.

Pro vzájemné vypořádání je nutno u nevypořádaného majetkového podílu pro stanovení jeho výše použít cen platných k účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., tj. k datu 24. června 1991. Totéž datum je rozhodující pro stanovení cen náhrad za nemovitosti, tj. použitím oceňovací vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 26. listopadu 1997 sp. zn. II. ÚS 191/96 ve věci ústavní stížnosti J.M. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 23. 4. 1996 sp. zn. 17 Co 983/95 a rozsudku Okresního soudu ve Svitavách z 25. 9. 1995 sp. zn. 9 C 105/94 o zamítnutí návrhu na převod vlastnictví.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 1996 sp. zn. 17 Co 983/95 a rozsudek Okresního soudu ve Svitavách ze dne 25. září 1995 č. j. 9 C 105/94-82 se zrušují.

II. Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se domáhá stěžovatel zrušení obou uvedených rozsudků, kterým vytýká porušení ústavně zaručených základních práv, konkrétně čl. 1 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 90 Ústavy. Pro podporu svých závěrů uvádí:

Návrhem ze dne 27. 12. 1993 doplněným podáním ze dne 26. 1. 1994 se stěžovatel domáhal u soudu I. stupně proti žalovanému Zemědělskému obchodnímu družstvu „Vrchy“ se sídlem v O. jako vlastník pozemku v obci a katastrálním území B. převodu vlastnictví stavby na tomto pozemku, a to podle ustanovení § 22 odst. 8 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“). Pro tato uplatnění splňoval stěžovatel

Nahrávám...
Nahrávám...