dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 31/1996 SbNU, sv.5, K otázce, kdy ústavní stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele, podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 31

II. ÚS 15/95

K otázce, kdy ústavní stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele, podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Pokud bylo soudy rozhodováno na základě ustanovení zákona, které bylo ústavním soudem prohlášeno za neústavní, není řešení takovéto závažné poruchy pouze v osobním zájmu stěžovatele, nýbrž se dotýká základních složek pojmu demokracie a právního státu. V této souvislosti Ústavní soud považuje za potřebné zdůraznit obecně sdílený poznatek, že řádné provádění a následná soudní kontrola voleb jsou jednou ze základních složek mezinárodního i vnitrostátního ústavního standardu svobodných a demokratických voleb. Zjednání ústavního stavu podle čl. 21 odst. 1 a 4 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod a vyhovění požadavkům čl. 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) proto podstatně přesahuje osobní zájmy stěžovatele a odůvodňuje postup Ústavního soudu podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (II. senátu) ze dne 23. dubna 1996 ve věci ústavní stížnosti J.J. proti usnesením Městského zastupitelstva Říčany z 22. 12. 1994 č. 11/94-VI/4 a č. 11/94-VI/5 a proti usnesení Krajského soudu v Praze z 29. 11. 1994 sp. zn. 21 C 69/94 týkajícím se voleb do městského zastupitelstva.

I. Výrok

Usnesení Městského zastupitelstva Říčany ze dne 22. 12. 1994 č. 11/94-VI/4 a č. 11/94-VI/5 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 1994 č. j. 21 C 69/94-8 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Dne 19. 1. 1995 obdržel Ústavní soud ČR ústavní stížnost stěžovatele J.J., která byla doplněna podáním ze dne 24. 2. 1995, které Ústavní soud obdržel dne 3. 3. 1995. Ústavní stížnost směřovala proti usnesením Městského zastupitelstva Říčany ze dne 22. 12. 1994 č. 11/94-VI/4 a č. 11/94-VI/5, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 1994 č. j. 21 C 69/94-8. V doplnění podání byl petit návrhu rozšířen o návrh na zrušení výše uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze. Ústavní stížnost byla spojena s návrhem na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“).

Stěžovatel se jako kandidát na kandidátce LSNS a nezávislých kandidátů účastnil voleb do Městského zastupitelstva Říčany konaných ve dnech 18. a 19. listopadu 1994. Na této kandidátce byl zvolen členem zastupitelstva a 30. listopadu 1994 zastupitelstvo jeho volbu ověřilo. V mezidobí dne 25. listopadu 1994 však byla vedlejšími účastníky podána stížnost proti vydání osvědčení o zvolení stěžovatele u Krajského soudu v Praze. Krajský soud v Praze této stížnosti usnesením ze dne 29. 11. 1994 č. j. 21 C 69/94-8 vyhověl a vyslovil ve výroku, že osvědčení vydané J.J. je neplatné. Na základě tohoto rozhodnutí přijalo Městské zastupitelstvo Říčany dne 22. 12. 1994 usnesení č. 11/94-VI/4 kterým „revokuje usnesení o volbách č. 10/94-IV/4 a bere na vědomí usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 21 C 69/94-8 o neplatnosti

Nahrávám...
Nahrávám...