dnes je 18.5.2021

Nejnovější

Rozúčtování tepla jen bytovým jednotkám

18.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Provádíme správu domu- SVJ domu s bytovými a nebytovými jednotkami. Prosíme o vyjádření, jak postupovat při rozúčtování nákladů na vytápění v tomto konkrétním případě: Dle platných předpisů jsou v bytech i nebytových jednotkách instalovány měřidla k rozdělení nákladů spotřební složky. Nebytové prostory ...

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

17.5.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 3. 5. do 16. 5. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 10.5.2021 do 16.5.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 189/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Aktuálně | Kombi

Přispívání na správu domu a pozemku a § 1180 NOZ

14.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěla bych se zeptat, jestli se § 1180 vztahuje i na dům o čtyřech bytových jednotkách, který přestal být střediskem LBD, ale nejsou SVJ. Jeden vlastník bytové jednotky, totiž odmítá přispívat na správu domu a pozemku a tak bych chtěla vědět, jestli je možné i v tomto případě vymáhat dluh soudní cestou ...

Vstup na terasu, zatékání a opravy

14.5.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Máme v domě balkony / terasy, které jsou společnými částmi, ale s výlučným užíváním. Je dohodnuto, že drobné opravy dlažby, spárování, přetmelení apod. si vlastníci dělají na své náklady. Jenže jeden vlastník si tyto úkony nechce dělat a úkoluje výbor, ať dlažbu opraví aby mu nezatýkalo do bytu. Opravit ...

Změna účelu užívání - přestavba nebytového prostoru na bytGarance

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ”), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi
více článků
Nejčtenější

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osobGarance

15.3.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost…

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Návrh vzorového účtového rozvrhu společenství vlastníkůGarance

15.3.2021, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Durec Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf Číselné označení účtových skupin vychází z přílohy č. 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb. , čísla syntetických účtů jsou však jen doporučená. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek úč. sk. 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 013000 Software úč. sk. 02 Dlouhodobý ...

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi

Stavební úpravy v bytě po novele OZArchiv

11.1.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Schödelbauerová Stav po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb. , s účinností od 1. 7. 2020. Stavební úpravy prováděné v bytech, které se nacházejí v domech rozdělených na jednotky, v minulosti znamenaly v řadě případů značné problémy a zřejmě se řešení těchto otázek ...

Přístupné pro: Aktuálně | Kombi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Srážky ze mzdy 2021

18.5.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy nelze ze mzdy srážet, co je přikázání jiné peněžité pohledávky, a to vše na příkladech z praxe.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

18.5.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021 (18.5.2021, 19.5.2021), On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

24.5.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování.

Od nás pro vás
ANKETA K TESTOVÁNÍ A ODMĚNÁM V SVJ zde k vyplnění. Výsledky ankety průběžně zveřejňujme na odkaze zde.
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 18.5.2021
 1 EUR25,43 CZK (-0,06)
 1 USD20,81 CZK (-0,18)
 1 GBP29,57 CZK (+0,01)
 100 RUB28,25 CZK (-0,09)
 100 JPY19,11 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...