dnes je 13.6.2024

Input:

1/2003 F.z., Sdělení o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po 1. lednu 2002

1/2003 F.z., Sdělení o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po 1. lednu 2002
Sdělení
o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po 1. lednu 2002
 
Referent: Ing. Josef Pomyje, tel. 25704 4285
Č. j.: 543/2 237/2003
 
ze dne 10. 1. 2003
V návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedenou s účinností od 30. prosince 2002 zákonem č. 575/2002 Sb., s možností použít ustanovení čl. I části první zákona č. 575/2002 Sb. poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2002, se upřesňují dále uvedené údaje tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob:
I. V Přiznání k dani z příjmů právnických osob

(tiskopis 25 5404 MFin 5404 - vzor č. 12)
1) Na str. 6 se upřesňuje označení tabulky G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona5, takto:

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona a čl. U bodu 3 zákona č. 575/2002 Sb.5,
2) Na str. 6 se upřesňuje legenda ř. 1 nově označené tabulky G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona a čl. II bodu 3 zákona č. 575/2002 Sb.5, takto:
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona (ř. 250 II. oddílu)
3) Na str. 6 se doplňuje legenda ř. 2 nově označené tabulky G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona a čl. II bodu 3 zákona č. 575/2002 Sb.5, která zní:
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky (čl. II bodu 3 zákona č. 575/2002 Sb.)
4) Na str. 6 se upřesňuje legenda ř. 4 tabulky J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti4, která zní:
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)
5) Na str. 6 se doplňuje legenda ř. 9 tabulky J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společností4, která zní:
Ze ř. 4 hodnota darů poskytnutých na financování odstraňování následků povodní a záplav (ř. 2 tabulky G)
6) Na str. 7 legenda ř. 260 II. oddílu nově zní:
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona a čl. II bodu 3 zákona č. 575/2002 Sb. (nejvýše 5 % a v úhrnu s dary poskytnutými na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, nejvýše 10 % z částky na ř. 250)5
II. V Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

(tiskopis 25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 11)
1) Na str. 7 dílčí pokyn k ř. 260 II. oddílu nově zní:
 
Nahrávám...
Nahrávám...