dnes je 20.7.2024

Input:

326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
2/2000 Sb.
 
 
140/2001 Sb.
(k 26.4.2001)
mění § 88 odst. 1 až 3, § 89
140/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění (125 novelizačních bodů)
140/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 161, § 163 písm. e) až f), nadpis a návětí v § 164 odst. 1, kde též doplňuje odst. 4,
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 124 odstavec 3, § 127 písm. b
217/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění (celkem ke všem datům 134 novelizačních bodů)
217/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, viz čl. VI
217/2002 Sb.
(k 21.12.2007)
mění, viz čl. VI
217/2002 Sb.
(k 1.9.2007)
mění, viz čl. VI
222/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
vkládá § 69a a § 69b, v § 165 nové písm. c), v § 170 odst. 5 vkládá slova; nová přechodná ustanovení
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění
222/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění
222/2003 Sb.
(k 21.12.2007)
mění, celkem ke všem datům 134 novelizačních bodů
ÚZ 290/2004 Sb.
 
 
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 106 mění odst. 1, v § 167 doplňuje odst. 2
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 156, § 168 a § 169 (změny v § 156 odst. 7 a § 156 odst. 8 již nelze provést s ohledem na změny provedené zák. č. 428/2005 Sb.)
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 6 odst. 1 vkládá slova
559/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 13 novelizačních bodů
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
mění 184 novelizačních bodů
428/2005 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 14, § 29, § 29a a § 158; ruší slovo v § 18 písm. d) bodě 4 a v § 18 písm. d) ruší bod 6
428/2005 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 37 odst. 2 písm. f) a § 46a odst. 2 písm. b)
428/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 169 odst. 7 písm. d) vkládá slova, v § 169 odst. 7 mění písmeno e) v § 157b pozbývá platnost odst. 11
444/2005 Sb
(k 1.1.2006)
změnu nelze provést nahrazuje slova v § 156 odst. 7 a § 157 odst. 5, které již byly změněny zák. č. 428/2005 Sb.
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 13 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 a 3, § 13 odst. 3, § 42b odst. 1 písm. d), § 106 odst. 3, § 180 odst. 6 písm. b)
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 21 novelizačních bodů
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění ke všem datům 138 novelizačních bodů
161/2006 Sb.
(k 26.6.2006)
mění, vkládá: § 6 odst. 7, § 9 odst. 3, § 42d, § 42e, § 44 odst. 4 písm. g) a odst. 5, § 44a odst. 2, 6 a 7, § 45 odst. 7, § 46 odst. 5, § 46c, § 48 písm. b), c) a d), § 48a, § 64 odst. 1 písm. a), d) a odst. 2, § 107 odst. 5, § 144 odst. 5, § 119a odst. 4 a 5, § 127 odst. 1 písm. d), § 169 odst. 2 písm. d)
161/2006 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 22 odst. 5, § 26 odst. 5, § 27 odst. 1 písm. d), § 29, § 29b, § 119 odst. 1 písm. b) bod 8, § 123, § 180d odst. 1 a 2; ruší v § 26 odst. 7, v § 27 odst. 5 až 7, v § 123 se odst. 2
161/2006 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 46b odst. 2 písm. c), § 75 odst. 2 písm. a) a odst. 3 větu druhou a třetí, § 77 odst. 2 písm. f), § 87e odst. 1 písm. b) a odst. 3, § 87k odst. 1 písm. e) a odst. 2, § 158 odst. 1 písm. b) bod 9
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 51 novelizačních bodů
165/2006 Sb.
(k 1.9.2007)
v § 115 odst. 3 vkládá písm. b)
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 157b odst. nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění v § 118 odst. 1, § 154 odst. 5; vkládá § 160a a v § 163 doplňuje písm. r) a s)
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění ke všem datům 223 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
379/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá § 180g a v § 182a odst. 2
379/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá v § 70 odst. 2 písm. h) a odst. 5, mění § 75 odst. 1 písm. a)
ÚZ 42/2008 Sb.
 
 
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 22 novelizačních bodů
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 18 písm. d) bod 1, § 95, § 103 písm. a), § 105 odst. 2
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
mění § 111 odst. 2, § 113, § 115 odst. 3, § 158 odst. 1 písm. b), § 160 odst. 2 písm. e) a § 164 odst. 1 písm. g); nová přechodná ustanovení
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění ke všem datům celkem 76 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, seznam ust. viz čl. LXVIII písm. b) novely
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
nahrazuje slova v § 87g odst. 1 písm. c)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 46b odst. 2 písm. a) a § 179 odst. 3 písm. b)
ÚZ 42/2009 Sb.
 
 
47/2009 Sb.
(k 13.2.2009)
ruší v § 171 odst. 1 písm. c)
197/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění § 113 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 158, § 159 odst. 3, § 160, § 165a, § 180 odst. 2
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 18 novelizačních bodů
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 157b odst. 10
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 105, § 158, § 165a, § 167; vkládá nový § 158b
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění; celkem 363 novelizační body
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění, výčet viz ust. čl. XXV písm. a) novely
427/2010 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 18 písm. d) bod 7
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 31 odst. 2, § 42c odst. 4 a § 56 odst. 1 písm. f), § 87g odst. 6, § 106 odst. 1 a 5
ÚZ 224/2011 Sb.
 
 
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 118 a § 172
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 87d odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a v § 106 odst. 3
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 159 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 158 odst. 1 a odst. 9; vkládá nový § 158c
494/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 158 odst. 1 písm. b) a § 158 odst. 9
103/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění§ 2 písm. a), § 18 písm. d), § 42b, § 42c, § 46, § 68 odst. 2, § 71 odst. 1, § 84, § 119, § 127, § 158, § 163
103/2013 Sb.
(k 10.5.2013)
mění § 37 odst. 1 písm. a), § 46b odst. 2 písm. a), § 46e odst. 1 písm. a), § 46f odst. 2 písm. a), § 77 odst. 2 písm. f), § 87 odst. 7 písm. a) bod 1
103/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 167 odst. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 87u odst. 1, § 117a, § 117b odst. 1,§ 158 a § 158b
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 71 odst. 1
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
203/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění § 44a odst. 3 a odst. 12
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 170a
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění, celkem 165 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 98a, § 111, § 113, § 158, § 158b; ruší § 112; nová přechodná ustanovení
191/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 5, § 9, § 53, § 104, § 156, § 163, § 169, § 182, § 184a; ruší § 3 a 4; nové přechodné ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 31 odst. 6, § 71 odst. 2, § 87i odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. c)
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 98a odst. 3, § 158 odst. 3 a odst. 8 písm. g); nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 156, § 157, § 157a, § 158, § 163, § 165 a § 172
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění, celkem k datu 232 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
222/2017 Sb.
(k 1.8.2018)
mění § 158 odst. 8
nález ÚS
16/2019 Sb.
(k 21.1.2019)
ruší ustanovení § 169r odst. 1 písm. j) a § 172 odst. 6
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
176/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 169e a § 169h; nabývá účinnosti bod 7 přechodných ustanovení
176/2019 Sb.
(k 1.7.2020)
vkládá § 155a
176/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 155b a mění § 156
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 169 odst. 3, § 169h odst. 2 písm. e) a § 169r odst. 1 písm. l)
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
mění § 182a odst. 2
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 176 odst. 6
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 160, § 165a a § 167
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
274/2021 Sb.
(dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS))
mění § 9, § 104, § 163, § 168, § 171 a § 182; vkládá § 18a, § 180l až 180n - dosud neuvedeno
240/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 154, § 155 a vkládá § 173a
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 245 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
173/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 454/2023 Sb.
mění § 48
278/2023 Sb.
(k 20.9.2023)
mění § 180j; vkládá § 180ja a 180jb a ruší § 184b; nová přechodná ustanovení
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 106, § 165a a § 178e
454/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 123a; nové přechodné ustanovení
31/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 180jb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen „území”) a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen „policie”), Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.
(2)  Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a) , včetně občana Evropské unie1b) .
(3)  Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c) , z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d) .
(4)  V souladu s částí druhou Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „výstupová dohoda”) se ustanovení tohoto zákona vztahující se na
a)  občana Evropské unie použijí i na občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který na území oprávněně pobýval ke dni 31. prosince 2020, (dále jen „občan Spojeného království”) a
b)  rodinného příslušníka občana Evropské unie podle
1.  § 15a odst. 1 použijí i na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b odst. 1, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. a), nebo
2.  § 15a odst. 3 použijí i na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b odst. 2, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. b).
§ 2
Působnost zákona
Tento zákon se nevztahuje na cizince, který
a)  je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, cizincem, který je strpěn na území, azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany2) , nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak,
b)  pobývá na území na základě zvláštního právního předpisu upravujícího přechodný pobyt cizích ozbrojených sil na území3) ,
c)  požádal Českou republiku o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, a cizince, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.
HLAVA II
VSTUP NA ÚZEMÍ
§ 3
(zrušen zák. č. 191/2016 Sb. k 1.8.2016)
§ 4
(zrušen zák. č. 191/2016 Sb. k 1.8.2016)
§ 5
(1)  Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie1) . Kontrola prováděná při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany podle zákona o ochraně státních hranic3b) se považuje za hraniční kontrolu podle tohoto zákona.
(2)  Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) a dále je na požádání povinen
a)  vyplnit a podepsat hraniční průvodku,
b)  strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat
Nahrávám...
Nahrávám...