dnes je 25.7.2024

Input:

353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2027

č. 353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2027
ZÁKON
ze dne 26. září 2003
o spotřebních daních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 63 novelizačních bodů
313/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 45 odst. 1 písm. b), c), § 48 odst. 1 a v § 54 doplňuje odst. 5
558/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 ruší slova nabídka a (ve všech pádech)
693/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 57, § 92, § 97, nová přechodná ustanovení
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 nahrazuje slova
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ke všem datům 314 novelizačních bodů, nová přechodná ust. změněná novelou 377/2005 Sb.
217/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
nové znění § 33
217/2005 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 104 odst. 2, pozbývá platnosti § 104 odst. 1
217/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 45 odst. 2 vkládá písm. h) až k),
v § 48 doplňuje odstavce 13 až 16
v § 54 doplňuje odstavce 6 až 8
ÚZ 373/2005 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 3 doplňuje písm. t), v § 49 mění odst. 10, v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 a § 119 odst. 5 písm. a) vkládá slova
379/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 107 na začátek odstavce 5 vkládá větu
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 10 novelizačních bodů
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 140 vkládá odst. 16 a 17
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění ke všem datům celkem 138 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
575/2006 Sb.
(k 1.3.2007)
v § 104 odst. 1 mění sazby daně u tabákových výrobků
575/2006 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2020)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
ÚZ 43/2007 Sb.
 
 
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 42 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění v § 13 odst. 6 a § 88 odst. 4 a 5
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 13 odst. 5 a 21, § 18 odst. 4, § 20 odst. 5 a 17, § 22 odst. 5 a 17, § 23a odst. 3 a 15, § 36 odst. 6 a 12, § 60a odst. 4 a 17, § 72 odst. 3; vkládá nový § 136a; nové přechodné ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.7.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 292/2009 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 25 novelizačních bodů
245/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 21 a § 57
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 49 odst. 12
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
v § 11 odst. 1 písm. a) vkládá slova
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 odst. 3, § 41, § 43; ruší § 138
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48, § 70 a § 85 odst. 1; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.2.2010)
mění § 104 odst. 1
59/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění, celkem 150 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
59/2010 Sb.
(k 2.3.2010)
mění v § 60 odst. 4
95/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění, celkem 120 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění tiskové opravy (čá. 100 z r. 2011)
95/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 104 odst. 1
221/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. r), § 45 odst. 2 písm. c), l) a m), § 49 odst. 14, 17, 18, 19 a 20, § 54 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 4, § 20 odst. 4, § 22 odst. 4, § 36 odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21a odst. 10, § 115 odst. 1 písm. b), § 134k odst. 1 písm. b)a § 134v odst. 1 písm. b)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 10
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 178 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104 odst. 1
407/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
původně mění: § 13 odst. 6, § 20 odst. 6, § 22 odst. 6, § 33a odst. 3 § 60a odst. 4 - změny již nelze uskutečnit
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 57 odst. 5
500/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; ruší § 57; nové přechodné ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 76, § 115 odst. 1, § 134 odst. 1, § 135zt odst. 4 a § 135zy odst. 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 132 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; vkládá nový § 57; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 104 odst. 1, § 118, § 122; vkládá nové § 118a až 118c a § 122a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 171 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
157/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
315/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 6, § 6 odst. 4, § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b, § 33d, § 42c, § 42e, § 51 odst. 1, § 57 odst. 2, § 60d odst. 1 písm. b) a § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 104 odst. 1
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
382/2015 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 57 odst. 5
382/2015 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v § 48 odst. 5 a odst. 10 písm. a) a b) a v § 54 odst. 3
382/2015 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45 odst. 12 písm. b), § 48 odst. 5 a odst. 10, § 49, § 52a odst. 4, § 53 odst. 1 a odst. 5, § 54, § 56 odst. 2 a § 58
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší § 113 a § 135zj
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
453/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 57; nová přechodná ustanovení
453/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 57
453/2016 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 57
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 odst. 3 písm. b) a část devátou
4/2019 Sb.
(k 10.1.2019)
mění § 116 odst. 4
4/2019 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 57 a § 139; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 27.3.2019)
mění § 3, § 45, § 48, § 49, § 56, § 59, § 134b, § 134m, § 134w; vkládá § 3a
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 118
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15 odst. 2 a § 59 odst. 10
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 70, § 80, § 86, § 104 a § 130c; nová přechodná ustanovení
229/2020 Sb.
(k 7.5.2020)
mění § 89, § 118c a § 122a; nová přechodná ustanovení
229/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 118c a § 122a
229/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší v § 89 odst. 4
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 57 odst. 21; nové přechodné ustanovení
343/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 2 odst. 4
584/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v § 89 odst. 4
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 48 a § 57; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 1, 5, 8, 11 a 12 přechodných ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 2, 6, 9 a 13 přechodných ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 3, 7, 10 a 14 přechodných ustanovení
93/2022 Sb.
(k 27.4.2022)
mění § 3a, § 26, § 27a, § 67, § 71, § 81, § 82, § 85, § 93, § 96; vkládá § 71a a část čtvrtou; nová přechodná ustanovení
93/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 11, § 15a, § 25, § 27, § 27a, § 27f a § 28; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
93/2022 Sb.
(k 1.1.2031)
mění § 81 odst. 3; nabývá účinnosti bod 3 přechodných ustanovení - dosud neuvedeno
131/2022 Sb.
(k 1.6.2022)
mění § 48 a § 57; nová přechodná ustanovení
131/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 48 a § 57; nabývají účinnosti body 2 a 5 přechodných ustanovení
179/2022 Sb.
(k 13.2.2023)
mění, celkem k datu 180 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
179/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 89
179/2022 Sb.
(k 1.11.2022)
mění § 3, § 33, § 33a až 33d; vkládá § 28a až 28h; nabývají body 3, 4 a 6 přechodných ustanovení
286/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 48 odst. 1, 18, 19 a 20, § 57 odst. 6 písm. a); nová přechodná ustanovení
286/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz zák. č. 234/2023 Sb.
234/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 48 odst. 1 a 18 až 20 a § 57 odst. 6 písm. a); nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 3, 9, 15, 26, 30 a 31 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění § 101 a § 104; nabývají účinnosti body 19-25 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 70, § 104, § 130c, § 130k a § 130u; nabývají účinnosti body 7, 10, 16, 27 a 32 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
měn § 11 odst. 1 písm. e) až g)
349/2023 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 70, § 104, § 130c, § 130k a § 130u; nabývají účinnosti body 8, 11, 17, 28 a 33 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění, § 104, § 130c, § 130k a 130u; nabývají účinnosti body 12, 18, 29 a 34 přechodných ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků, ostatních tabákových výrobků, výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a surového tabáku spotřebními daněmi,
b)  způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
c)  způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d)  způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
e)  sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
f)  nakládání se surovým tabákem.
(2)  Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí
a)  minerální oleje,
b)  líh,
c)  pivo,
d)  víno a meziprodukty,
e)  tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.
(3)  Spotřebními daněmi jsou
a)  daň z minerálních olejů,
b)  daň z lihu,
c)  daň z piva,
d)  daň z vína a meziproduktů,
e)  daň z tabákových výrobků,
f)  daň ze zahřívaných tabákových výrobků,
g)  daň z ostatních tabákových výrobků,
h)  daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a
i)  daň ze surového tabáku.
(4)  Orgány Celní správy České republiky vykonávají
a)  správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu nebo neoprávněném vstupu vybraných výrobků vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla,
b)  další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.
(5)  Na vybrané výrobky, které nemají celní status zboží Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie72) (dále jen „celní kodex”), se nevztahují ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně, volný daňový oběh a zasílání.
§ 2
Daňové území
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  daňovým územím České republiky území České republiky,
b)  daňovým územím Evropské unie souhrn daňových území členských států
c)  daňovým územím členského státu území členského státu Evropské unie, na které se vztahuje Smlouva o Evropské unii nebo Smlouva o fungování Evropské unie, s výjimkou třetího území,
d)  členským státem členský stát Evropské unie,
e)  jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
f)  třetí zemí území mimo daňové území Evropské unie.
(2)  Pro účely tohoto zákona se
a)  území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b)  území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky Německo,
c)  území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
d)  území San Marina považuje za území Italské republiky a
e)  výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.
(3)  Za třetí území se pro účely tohoto zákona považují území Kanárských ostrovů, Alandských ostrovů, britských Normanských ostrovů a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(4)  Za třetí území se pro účely tohoto zákona považují také území podle článku 355 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, území ostrova Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla a Livigno.
(5)  Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro vstup vybraných výrobků na celní území Unie podle celního kodexu (dále jen „celní území Unie”) se použijí obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území Unie ze třetích
Nahrávám...
Nahrávám...