dnes je 19.7.2024

Input:

37/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001

37/2000 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
Č. j.: 282/65 327/2000
 
ze dne 8. listopadu 2000
(1)  Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky1) a pobočky zahraničních bank a Českou národní banku2) (dále jen „banka”).
(2)  Změny účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinností dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 opatření č. j. 282/65 327/2000
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č. j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších dalších opatření se mění takto:
Čl. I
V opatření č. j. 282/41 410/1993, ve znění pozdějších dalších opatření se Příloha č. 1 - Účtová osnova pro banky mění takto:
a) Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty
aa) V účtové skupině 12 - Vklady a úvěry u emisních bank, šekové poštovní účty
1. mění se názvy účtů na
121  - Běžné účty u emisních bank
123  - Poskytnuté úvěry emisním bankám
125  - Přijaté úvěry od emisních bank
2. zřizují se účty
126  - Termínové vklady u emisních bank
127  - Termínové vklady emisních bank
ab) V účtové skupině 13 - Vklady, úvěry a pohledávky ostatních bank
1. mění se název účtové skupiny na
13  - Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami
2. mění se název účtů na
132  - Termínové vklady u jiných bank
133  - Poskytnuté úvěry jiným bankám
136  - Termínové vklady jiných bank
137  - Přijaté úvěry od jiných bank
138  - Klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami
139  - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům, vkladům a ostatním pohledávkám za jinými bankami
3. zřizuje se účet
135  - Ostatní pohledávky za jinými bankami
ac) Zrušují se účtové skupiny 14 - Pohledávky z jiných hodnot a 15 - Pohledávky z cenných papírů
ad) V účtové skupině 16 - Závazky z jiných hodnot
1. mění se název účtu na
164  - Závazky z jiných hodnot
2. zrušují se účty
161  - Závazky ze směnek a jiných obchodních pohledávek
162  - Závazky z ostatních krátkodobých úvěrů
ae) V účtové skupině 17 - Závazky z cenných papírů
1. mění se název účtu na
174  - Závazky z akcií
2. zřizují se účty
175  - Závazky z podílových listů
177  - Závazky ze směnek
178  - Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy
b) Účtová třída 2 - Účty klientů
ba) V účtové skupině 21 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty
1. mění se název účtové skupiny na
21  - Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
2. mění se název účtů na
212  - Ostatní pohledávky za klienty
214  - Krátkodobé úvěry
219  - Opravná položka ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným
3. zřizuje se účet
213  - Spotřební úvěry nekategorizované
bb) V účtové skupině 22 - Vklady klientů
1. mění se název účtů na
225  - Termínové vklady klientů se splatností
226  -
Nahrávám...
Nahrávám...