dnes je 25.7.2024

Input:

38/2003 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 38/2003 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2003,
kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1.  Vyhláška č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě.
2.  Vyhláška č. 379/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje
Nahrávám...
Nahrávám...