dnes je 19.7.2024

Input:

466/2001 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou

č. 466/2001 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. listopadu 2001
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) k provedení § 3 odst. 1 písm. h) zákona:
§ 1
Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) k úhradě nákladů spojených s jeho správou.
§ 2
(1)  Náklady spojenými se správou Fondu jsou správní výdaje Fondu a výdaje na zajišťování programů podpor bydlení poskytovaných Fondem.
(2)  Správními výdaji Fondu jsou výdaje na:
a)  osobní náklady,
b)  odměny členům výboru Fondu a dozorčí rady Fondu,
c)  výuku, vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Fondu,
d)  tuzemské i zahraniční služební cesty zaměstnanců a členů orgánů Fondu,
e)  pořízení nemovitostí potřebných pro umístění organizačních článků Fondu, zajištění správy, oprav a provozu takových nemovitostí,
f)  nájem prostorů potřebných pro umístění organizačních článků Fondu, prostorů určených k přechodnému ubytování zaměstnanců Fondu a členů jeho orgánů, služby spojené s nájmem a provozem pronajatých prostorů,
g)  pořízení a provoz dopravních prostředků,
h)  pořízení nábytku, zařizovacích předmětů, technického a kancelářského vybavení, kancelářských potřeb, pracovních a ochranných pomůcek,
i)  informační, telekomunikační a poštovní služby,
j)  pořízení a provoz výpočetní techniky,
Nahrávám...
Nahrávám...