dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 103/1996 SbNU, sv.6, K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 103

II. ÚS 275/96

K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti. V souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Nositelem politických práv a svobod může být i právnická osoba, v posuzované věci politická strana, která požívá ochrany státu. V projednávané věci jde o otázku, zda napadenými rozhodnutími došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele, zejména z hlediska čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Citovaný článek je závaznou směrnicí nejen pro moc zákonodárnou při vytváření zákonů, ale i pro moc výkonnou a soudní při používání a výkladu zákonů. Svobodná soutěž politických sil nacházející svůj výraz především ve volbách je základním předpokladem fungování demokratického státu a společnosti, a to je důvodem, aby interpretační pravidlo obsažené v článku 22 Listiny základních práv a svobod nacházelo uplatnění obzvláště u volebních zákonů.

Nález

Ústavního soudu České republiky (II. senátu) ze dne 15. října 1996 sp. zn. II. ÚS 275/96 ve věci ústavní stížnosti Občanské demokratické aliance proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 3. 10. 1996 sp. zn. Ovs 32/96/Št-Hu o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidátky pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/6/1996 o odmítnutí přihlášky kandidátky pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 3. 10. 1996 č. j. Ovs 32/96/Št-Hu-28 a rozhodnutí Ústřední volební komise z 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/6/1996 se zrušují.

II. Odůvodnění

Občanská demokratická aliance podala podle § 72 odst. 1 písm. a) zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh na zrušení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 3. 10. 1996 č. j. Ovs 32/96/Št-Hu-28, kterým byl zamítnut návrh na zaregistrování kandidátky pro volby do Senátu Parlamentu České republiky paní K. M. ve volebním obvodu č. 4 - Most, ve spojení s rozhodnutím Ústřední volební komise z 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/6/1996, kterým byla přihláška k registraci této kandidátky ve volebním obvodu č. 4 pro volby do Senátu, vyhlášené prezidentem republiky na dny 15. a 16. listopadu 1996, odmítnuta.

Podle

stěžovatelky bylo napadenými rozhodnutími zasaženo do ústavně zaručených práv a svobod uvedených v ustanoveních Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a to:

čl. 22 Listiny - Zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti

čl. 36 odst. 1 Listiny - Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného

Nahrávám...
Nahrávám...