dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 122/1997 SbNU, sv.9, K pojmu „jednoduchý případ“ podle § 250f občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 122

IV. ÚS 173/97

K pojmu „jednoduchý případ“ podle § 250f občanského soudního řádu

Za jednoduchý případ ve smyslu ustanovení § 250f občanského soudního řádu nelze považovat věc, kdy jiný krajský soud, než soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno ústavní stížností, zabývající se stejnou právní otázkou, dospěl ke zcela opačnému závěru.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 2. října 1997 sp. zn. IV. ÚS 173/97 ve věci ústavní stížnosti RNDr. T.G. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 10. 3. 1997 sp. zn. 28 Ca 1/96 o žalobě proti rozhodnutí finančního úřadu o uložení pokuty.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 1997 čj. 28 Ca 1/96-10 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, zamítajícímu žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 26. 10. 1995 čj. 1729/12/95, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Praha-západ ze dne 13. 6. 1994 čj. 12839/22 o uložení pokuty podle § 37 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatel mimo jiné uvádí, že tímto rozsudkem bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva vlastnit majetek podle článku 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť mu byla uložena povinnost zaplatit pokutu ve výši Kč 200000 -, kterážto povinnost však může být uložena toliko na základě zákona a v jeho mezích. Finanční úřad, který pokutu uložil, však není oprávněn podle již citovaného ustanovení zákona o účetnictví tak učinit. Současně poukazuje na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 1996 čj. 10 Ca 402/96-27, v němž tento soud zabývající se stejnou právní otázkou dospěl ke zcela opačnému závěru. Z uvedených, jakož i dalších důvodů navrhuje proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Nahrávám...
Nahrávám...