dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 143/2004 SbNU, sv.35, K faxovému podání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 143

I. ÚS 547/03

K faxovému podání

Nezařazení faxového podání stěžovatelky do spisu je pouze interní záležitostí soudu a nemůže jít k její tíži. Rozhodující je, že faxové podání bylo soudu ve lhůtě doručeno.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů - ze dne 12. října 2004 sp. zn. I. ÚS 547/03 ve věci ústavní stížnosti Š., a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 6. 2002 sp. zn. 2 Cmo 153/2002 a usnesení Krajského soudu v Plzni z 13. 2. 2002 sp. zn. Ro 942/2001, jimiž byl jako opožděný odmítnut stěžovatelčin odpor podaný proti platebnímu rozkazu.

Výrok

I. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2002 č. j. 2 Cmo 153/2002-71 a usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 2. 2002 č. j. Ro 942/2001-39 bylo porušeno ústavně zaručené základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces, garantované v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2002 č. j. 2 Cmo 153/2002-71 a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 2. 2002 č. j. Ro 942/2001-39 se proto zrušují.

Odůvodnění

Obchodní společnost Š., a. s., (dále jen „stěžovatelka“), se ústavní stížností, podanou na poště dne 17. 10. 2003, domáhala zrušení v záhlaví uvedených usnesení Vrchního soudu v Praze (dále též „vrchní soud“) a Krajského soudu v Plzni (dále též „krajský soud“).

V ústavní stížnosti uvedla, že jí byl dne 24. 1. 2002 doručen platební rozkaz vydaný krajským soudem dne 21. 1. 2002 pod č. j. Ro 942/2001-21 na základě žaloby společnosti E., a. s., (dále jen „vedlejší účastník“). Stěžovatelka podala proti tomuto platebnímu rozkazu odpor, který v pátek dne 8. 2. 2002 zaslala krajskému soudu faxem a v pondělí 11. 2. 2002 předala k poštovní přepravě. Krajský soud odmítl její odpor jako podaný po lhůtě. O jejím odvolání rozhodl vrchní soud usnesením, kterým potvrdil usnesení krajského soudu s odůvodněním, že podle záznamů krajského soudu označené podání telefaxem krajskému soudu nedošlo. Stěžovatelka neposlala odpor na faxové číslo krajského soudu, ale na číslo jiné („90197224805“), zatímco předčíslí telefonního obvodu Plzeň je „019“. Stěžovatelka s tímto závěrem soudu, tj., že zaslala fax na jiné číslo, nesouhlasí, a formát čísla vysvětlila fungováním pobočkové ústředny svého právního zástupce, kdy před jakékoli volené číslo se musí zadat číslo „9“. K prokázání této skutečnosti stěžovatelka navrhla důkazy (svědectví sekretářky a pracovníka jednajícího v substituci jejího právního zástupce). Odvolací (vrchní) soud tyto důkazy neprovedl a bez odůvodnění neprovedl ani další důkazy, jako např. „Activity Management Report“, tj. seznamem odeslaných a přijatých faxů. Z tohoto seznamu lze zjistit, že všechny faxy odesílané od právního zástupce stěžovatelky začínají číslem „9“. Stěžovatelka doplnila i potvrzení společnosti, která fax instalovala, o nutnosti zadání předvolby „9“.

Stěžovatelka vyjádřila překvapení nad rozhodnutím vrchního soudu, protože si před podáním odvolání zjišťovala u krajského soudu, zda

Nahrávám...
Nahrávám...