dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 47/2001 SbNU, sv.21, Ke zrušení opatření správního úřadu, byť není správním rozhodnutím

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 47

IV. ÚS 468/2000

Ke zrušení opatření správního úřadu, byť není správním rozhodnutím

Bylo-li jako neústavní zrušeno nařízení vlády, podle kterého bylo opatření správního úřadu učiněno, nezbývá než zrušit i toto opatření (byť není správním rozhodnutím).

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 20. března 2001 sp. zn. IV. ÚS 468/2000 ve věci ústavní stížnosti Cukrovaru V., s. r. o., proti opatření Ministerstva zemědělství z 2. 6. 2000 č. j. 1914/2000-1000 o přidělení zvláštní individuální kvóty na cukr pro hospodářský rok 2000/2001.

I. Výrok

Opatření Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. 6. 2000 č. j. 1914/2000-1000 o přidělení zvláštní individuální kvóty na cukr pro hospodářský rok 2000/2001 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 8. 2000 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil opatření Ministerstva zemědělství ze dne 2. 6. 2000 č. j. 1914/2000-1000 o stanovení zvláštní individuální kvóty na cukr pro hospodářský rok 2000/2001 (v členění 7,47 tis. tun pro tuzemskou kvótu a 2,49 tis. tun pro vývozní kvótu) vydané podle nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem (dále též „nařízení vlády“). V žádosti ze dne 25. 4. 2000 o stanovení zvláštní individuální kvóty stěžovatelka požadovala tuzemskou kvótu 27 tis. tun a vývozní kvótu 5 tis. tun.

Spolu s ústavní stížností stěžovatelka podala návrh na zrušení uvedeného nařízení vlády č. 51/2000 Sb. s tvrzením, že toto nařízení je v rozporu s ústavními předpisy a že jeho uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Poukázala na skutečnost, že nařízení vlády stanoví zákaz a omezení uvádět cukr na trh v České republice, a vyjádřila přesvědčení, že § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

Nahrávám...
Nahrávám...